Skrota bilen

Alla bilar innehåller ämnen som är skadliga för naturen, t.ex. kvicksilver, bly, olja, svavelsyra och bensin. När en skrotbil står ute i naturen läcker gifterna ut i miljön. Vi på OKQ8 arbetar gentemot beslutsfattare och försöker påverka så att skrotbilspremien införs igen.

Miljöfarliga ämnen

En skrotbil som står i naturen innehåller en mängd farliga ämnen. Vissa ämnen är långlivade och påverkar djur- och växtliv i vår natur på lång sikt. För att inte dessa gifter ska spridas i vår natur och skada vår miljö ska du alltid lämna din bil hos en bilskrotningsfirma.

Hos Bilskrotarna kan du beställa hämtning av din skrotbil eller hitta mottagningsanläggningar. Besök bilskrotarnas webbplats.

Skrotbilspremien

År 2007 infördes en skrotningspremie för bilar värd 4000 kr. Premien utbetalades vid skrotning av bilar som var äldre än 1989 årsmodeller och uppfyllde ett antal andra krav. Ersättningen finansierades genom bilskrotningsfond ens tillgångar. Tyvärr är dessa pengar slut idag och ersättningen har upphört att gälla.

Vi på OKQ8 arbetar gentemot beslutsfattare och försöker påverka så att skrotbilspremien införs igen.

Förnya årsmodellen

Visserligen förbrukas energi vid bilproduktion men i ett längre perspektiv gör du miljön en tjänst om du byter upp dig till en nyare bil. Detta gäller när du byter upp dig från en årsmodell från 1989 eller tidigare.

Från och med 1989 blev det nämligen obligatoriskt med katalytisk avgasrening på bensindrivna personbilar i Sverige. Därmed renas de avgaser som uppstår vid förbränning i bilens katalysator.

Halterna av kolväte, kolmonoxid och kväveoxider reduceras kraftigt i dessa nyare bilar jämfört med de äldre sen denna utveckling, vilket är ett viktigt steg mot en mer hållbar bilism.