Det här ingår i försäkringen

OKQ8 BackUp är tilläggsförsäkringen som kompletterar din ordinarie bilförsäkring och ger dig ett skydd som ingen annan på marknaden kan erbjuda. Nedan hittar du en kortare beskrivning av de 13 inkluderade skademomenten. Försäkringen har ingen bindningstid eller uppsägningstid och det går självklart att pausa försäkringen när du ej är i behov utav den. En fullständig beskrivning hittar du i försäkringsvillkoren som du kan ladda ner till höger på denna sida.

   • 1.

    Självriskersättning vid glasskada

    Får du en skada på fordonets glasruta lämnas ersättning för självrisken på glasruteförsäkringen med upp till 1 500 kronor.  Du kan utnyttja momentet max två gånger per år.

   • 2.

    Hyrbil eller avbrottsersättning vid driftstopp

    Vid plötsligt eller oförutsett driftstopp lämnar vi hyrbilsersättning. Ersättning lämnas för upp till 75% av dygns/kilometerkostnaden i max 60 dagar. Vill du hellre ha avbrottsersättning så ersätter vi dig med 150 kr per dag i max 60 dagar.

   • 3.

    Vagnskadegarantiskada

    Omfattas fordonet av fabrikantens vagnskadegaranti vid skadetillfälle ersätter vi den del av självrisken som överstiger 3000 kronor.

   • 4.

    Uppsåtlig skadegörelse

    Om ditt fordon är vagnskadeförsäkrat eller omfattas av vagnskadegaranti och utsätts för skadegörelse ersätter vi vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk med upp till 6 000 kronor. Om ditt fordon är halvförsäkrat kan vi ersätta faktiska kostnader med upp till 6 000 kronor.

   • 5.

    Skada i kupé och bagageutrymme

    Om bilens inredning i kupén eller bagageutrymmet skadas genom plötslig och oförutsedd händelse ersätter vi skadan med upp till 6 000 kronor.

   • 6.

    Ersättning vid stöld

    Vi ersätter självrisken på hem- eller företagsförsäkringen alternativt fordonsförsäkringen vid skada och stöld av fordon och dess lösa egendom. Ersättning betalas med högst 1 500 kronor. Du kan nyttja detta högst två gånger per kalenderår.

   • 7.

    Ersättning vid feltankning

    Vid tankning av fel drivmedel ersätter vi bärgning till verkstad samt tömning/rengöring av tank. Vi ersätter även självrisken för maskinskada med upp till 1 500 kronor om skadan orsakas av feltankning. Du kan utnyttja momentet max två gånger per år.

   • 8.

    Ersättning vid räddningsskada

    Om du råkar ut för en räddningsskada ersätter vi din självrisk eller faktiska kostnad med upp till 1500 kronor. Du kan utnyttja momentet max två gånger per år. 

   • 9.

    Vagnskada utanför Norden

    Om vagnskada på fordonet inträffar utanför Norden ersätts de kostnader du haft upp till din självrisk på vagnskadeförsäkringen respektive vagnskadegarantin med max 6000 kronor. 

   • 10.

    Skada på takbox och friluftsutrustning

    Ersättning lämnas vid plötslig och oförutsedd skada på din takbox och friluftsutrustning  under transport med bilen. Maxbeloppet för ersättning är 20 000 kronor. 

   • 11.

    Kollision med djur

    Om ditt fordon är vagnskedeförsäkrat eller omfattas av vagnskadegaranti och du kolliderar med ett djur ersätter vi vagnskadeförsäkringens eller vagnskadegarantins självrisk med upp till 6000 kronor. Om ditt fordon är halvförsäkrat kan vi ersätta faktiska kostnader med upp till 6000 kronor. 

   • 12.

    Punktering av däck

    Vi lämnar upp till 500 kronor i ersättning vid reparation eller när du köper nytt däck i samband med punktering.  Du kan utnyttja momentet max två gånger per år.

  Vill du veta mer eller har du råkat ut för en skada?

  Ring oss så hjälper vi dig, vi har öppet: Måndag - Fredag 08.30 - 17.00