BackUp Personbil och lätt Lastbil

 

Det här omfattas av försäkringen

OKQ8 BackUp för Personbil och lätt Lastbil täcker de flesta skadehändelser som kan uppstå när du är ute på resa. Här får du en kortare beskrivning av skademomenten. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du längre ner på sidan, precis under prisinformation.


Självriskersättning

Du kan få självriskersättning på upp till 3 000 kronor per skadetillfälle och för varje moment i försäkringen max två gånger per år.

1. Vid vagnskada

Gäller bilens kaross och täcker plåtskador och skador på lacken som uppstår vid exempelvis kollision, dikeskörning eller parkeringsskador.


2. Vid glasskada

Gäller vid stenskott eller om bilens glasrutor spräcks eller krossas.


3. Hyrbil eller avbrottsersättning

Om din bil inte kunnat användas på grund av ett plötsligt och oförutsett driftstopp eller stöld får du ersättning för hyrbil den tid fordonet repareras på verkstad eller är borta.


4. Vid feltankning

Vid tankning av fel drivmedel ersätter vi kostnaden för bärgning till närmaste lämpliga verkstad samt tömning och rengöring av tanken. Du kan få en ersättning på upp till 3 000 kronor.


5. Vid räddning eller bärgning

Förare och passagerare får hjälp med vidare transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen. Om kostnaden för räddning eller bärgning skulle understiga den självrisk du ska betala till ditt försäkringsbolag ersätter vi istället den faktiska kostnaden, dock högst 3 000 kronor.

6. Vid stöld

Gäller om någon stjäl något från din bil eller om hela bilen blir stulen. Försäkringen gäller även vid inbrotts- och stöldförsök.


7. Vid trafikskador

Gäller för alla typer av skador som sker i trafiken.


8. Vid motor- eller elektronikskada

Gäller vid fel på elektroniken eller motorhaveri.


9. Vid brand

Gäller för skador på grund av brand, blixtnedslag eller explosion.


10. Vid rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.


Anmäl skada

Om du har ny skada eller frågor kring ärendehantering, ring AIG Skadereglerare:
0200-87 65 65, mån-fre 9:00-17:00

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har öppet: Måndag - Fredag 08.30 - 17.00

OKQ8 Kundservice

Funderingar eller frågor kring försäkringen?
Ring: 020-65 65 65
Du kan maila oss på okq8backup@okq8.se eller klicka på länken nedan.

Frågor och svar

Här kan du snabbt och enkelt hitta mer information.

FAQ