El från OKQ8

Här kan du ta del av information om hur prissättningen av el fungerar, Sveriges olika elområden samt elmix och ursprung.

Elmix och ursprung

OKQ8 köper in energi som klassificeras som 100 % förnybar. Elen kan produceras av slagen vind, vatten eller sol så länge de är producerade av förnybara energikällor enligt EU-direktiv.

Så sätts elpriset

Här förklarar vi vilka olika delar som ditt elpris består av och förklarar de svåra och krångliga termer som används i elbranschen.

Elområden

Under 2011 infördes ett system med fyra elområden i Sverige. Här förklarar vi varför och var det innebär för dig som är elkund hos oss.