Elmix

From 2015 inhandlar OKQ8 ursprungsgarantier från energikällor som klassificeras som 100 % förnybar energi. Elen kan produceras av slagen vind, vatten eller sol så länge de är producerade av förnybara energikällor enligt EU-direktiv 2001/77/EG om förnybar el.

Ursprung och miljöpåverkan

Till höger ser du ursprung och miljöpåverkan för den el som OKQ8 sålt i Sverige under 2015. Nedan kan du se ursprung och miljöpåverkan från tidigare år.


ursprung el