Elområden

Under våren 2010 tog EU-kommissionen beslutet att Svenska kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Det får till följd att Sverige inför fyra elområden (kallas även ibland för prisområden eller anmälningsområden). Elområden infördes den 1 november 2011.

Sveriges fyra elområden

Varför elområden?

Beslutet att införa elområden är ett steg närmare en gemensam europeisk elmarknad och är i linje med EU:s påtryckningar. Elområden ska också bidra till att nya kraftverk byggs där det idag är underskott på el, samt att elnäten förstärks för att förbättra överföringskapaciteten.


Hur påverkar det mig som elkund?

Elpriset varierar mellan olika elområden i Sverige. Det i sin tur innebär att elkunder får betala olika pris för sin el beroende på i vilket elområde man bor.

 

Mer information om elområden

Dokument:
Informationsblad Svensk energi
Hitta ditt elområde (extern webbsida)


Länkar:
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Svensk energi

(Källa: Svensk Energi)