Så sätts elpriset

Elskatt, moms, elcertifikat och nätavgifter. Det finns många faktorer som påverkar ditt elpris och det finns en djungel av begrepp att reda ut. Här förklarar vi vad dem betyder.

Så bestäms ditt slutpris

Nätkostnader

 • Inköp av el

  Alla elleverantörer köper sin el av elproducenterna. I norden heter elbörsen NordPool.

 • Elskatt

  Skatten betalas på varje förbrukad kWh.

 • Påslag

  Elhandelsbolagen tar ut en summa (påslag) för att täcka administrativa kostnader, risker samt marginal till bolaget.

 • Elcertifikat

  För att gynna förnybar produktion (klimatsmart el) har myndigheterna beslutat att elhandelsbolagen ska köpa in en bestämd mängd el som produceras hållbart.

  För att redovisa att elhandelsbolagen fullföljer sina åtaganden köps elcertifikat in. Dessa certifikat redovisas till myndigheterna. Kostnaden för elcertifikaten kommer på din faktura.

 • Moms

  Moms läggs på totalkostnaden (inkl skatt och elcertifikat).

 • Fast kostnad

  För att kunna erbjuda bra kundservice (svara i telefon, skicka ut fakturor m.m.) tas en fast månadskostnad ut.

Elhandel

 • Fast nätavgift

  Ägarna av elnätet tar ut en månadsavgift för att du får vara uppkopplad mot deras nät. Nätägarna har monopol på sitt område och denna kostnad går inte att ta bort. OKQ8 kan tyvärr inte påverka denna avgift.

 • Rörliga nätavgifter

  För varje kWh tar nätbolaget ut en avgift som ska täcka investeringar i nätet och marginal till bolaget. Ungefär som en fraktkostnad.

 • Moms nätavgifter

  Moms tillkommer på totalkostnaden från nätägaren.