Våra kundlöften

Vi vill att du som elkund ska känna förtroende för OKQ8 som elleverantör. Därför har vi tagit fram en rad kundlöften som kompletterar de Allmänna avtalsvillkor som gäller för elbranschen. De ger dig som kund extra trygghet och ekonomisk ersättning om vi inte håller det vi lovat.

Våra garantier

Handläggningsgaranti

Har du anmält dig som kund eller kontaktat OKQ8:s kundservice för el i något annat ärende beräknas du få återkoppling inom en vecka. Om du inte fått det har du rätt till ersättning i form av ett engångsbelopp på 150 kr. Eventuell ersättning betalas ut som ett avdrag på din faktura. För att ha rätt till handläggningsgaranti måste du ha lämnat dina kontaktuppgifter till kundservice.

Faktureringsgaranti

Fakturering av din elförbrukning sker varje månad i efterskott. Om vi fakturerar din förbrukning mer än fem månader efter att fakturan skulle varit dig till handa reduceras beloppet på den försenade fakturan med 10 %. Om du önskar lämnar vi en räntefri avbetalningsplan med lika lång debiteringsperiod som fakturan avser. Vid försenad fakturering debiterar vi dig aldrig för förbrukning äldre än 12 månader.

Avtalsgaranti

Har du ett fast elavtal hos oss lämnar vi ett nytt erbjudande med flera valmöjligheter tidigast 90 dagar och senast 40 dagar innan avtalsperiodens slut. Gör du inte själv ett aktivt val vid detta tillfälle förlängs avtalsperioden med ett år i taget, till det pris som gäller för ettårsavtal vid tidpunkten. Önskar du en annan avtalsform skall du kontakta oss minst en månad före avtalstidens utgång.

Övrig information

Medlemsbonus

Är du medlem i en OK-förening får du medlemsbonus. Den är 1 öre per kWh och betalas ut en gång per år i samband med återbäring.

Ingen faktureringsavgift

Du kan välja att betala din faktura för OKQ8 El via pappersfaktura, e-faktura eller autogiro. Oavsett betalningssätt så tillkommer inga faktureringsavgifter.

Leveransstartsgaranti

Om din starttid vid leverantörsbyte försenas mer än 10 dagar, och förseningen är orsakad av oss, har du rätt till ersättning på 300 kr. Ersättningen dras av på fakturan.