Alltid grön el från förnybara energikällor

Att välja ett grönt elavtal gör skillnad och vi vill göra det enkelt för dig som kund att göra detta val. Grön el betyder att elen produceras från förnybara energikällor och därmed har en låg klimatpåverkan och därför erbjuder vi bara grön el. När du väljer grön el hemma kan du känna dig trygg med att det inte bidrar till utsläpp av CO2. 

Såhär garanterar vi grön el

Inget elbolag kan lova att elen i ditt eluttag kommer från en viss energikälla eftersom el flödar fritt i elnätet. Det man däremot gör är att garantera att mängden el du förbrukar kommer från en specifik energikälla. Genom något som heter ursprungsgarantier köper vi som elbolag elektroniska handlingar från producenter av förnybara energikällor. Alla som producerar förnybar energi får ursprungsgarantier från staten som de sedan kan sälja till elbolag. På så sätt gynnas producenter av förnybar energi och du bidrar till en hållbar omställning! 

 

Vad betyder förnybara energikällor?

Förnybara energikällor baseras direkt eller indirekt på solens strålning och förnyas naturligt i samma takt som de används.

Ditt val gör skillnad för miljön

Genom att välja ett el från förnybara källor är du med och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Ett enkelt men viktigt val för att minska din klimatpåverkan. 

Elen i ditt uttag hemma

Hos oss är mängden el du förbrukar alltid grön men vi kan inte styra vad du får i ditt eluttag. Det kan inget elbolag göra. Med vår nya app kan du därför göra det lilla extra och styra din förbrukning till timmar när elen i uttaget har låg CO2 påverkan.   

Minska ditt klimatavtryck

Ju mer du lär dig om din elförbrukning desto lättare blir det att minska din användning och miljöpåverkan. I vår app finns även konkreta tips som hjälper dig  minska ditt klimatavtryck.

Ursprungsmärkning

  • 100 % förnybara energikällor
  • 0 % kärnkraft
  • 0 % fossila bränslen

Miljöpåverkan

  • Koldioxidutsläpp 0 g/kWh
  • Kärnbränsleavfall 0 g/kWh
OKQ8 Hemma

Ladda ned vår nya app

Med vår nya app OKQ8 Hemma kan du enkelt sänka din miljöpåverkan och elanvändning. Ju mer du lär dig om din elförbrukning desto lättare blir det att minska din användning, dina kostnader och därmed din påverkan på vår miljö.


Ladda ner appen i Appstore

Ladda ner appen i Google Play