Om oljepannan stannar

Under vinterns kalla månader får din oljepanna slita hårt. En del oljepannor klarar det, andra stannar. För att minska risken för stopp och fungera effektivt måste anläggningen skötas med kunskap och regelbundenhet. Bäst lämpad för detta är en utbildad servicetekniker. Kontakta din lokala servicetekniker för att hålla pannan i trim.

10 kontrollpunkter om din oljepannan stannar

1. Är HFI-reläet avslaget?
Om ja: Det kan vara ett fel i husets elinstallationer. Pannan går igång först när HFI-reläet är påslaget, eventuellt efter tryck på pannans startknapp.
Om nej: Gå vidare till punkt 2.


2. Har det gått en säkring?
Om ja: Byt säkring, tryck på pannans startknapp och vänta i högst fem minuter. Gå vidare till punkt två om pannan inte går igång.


3. Är startknappen aktiverad?
Alla oljepannor har en startknapp, vanligen placerad på brännaren. Tryck på knappen och vänta i högst fem minuter. Gå vidare till punkt fyra om pannan inte går igång.


4. Finns det tillräckligt med olja i tanken?
Om tanken är fristående, i källaren eller utanför huset, finns det en mätare på tanken. Det ska vara mer än åtta cm eller 80 liter, annars stannar pannan. Om tanken är nergrävd kan du kontrollera oljenivån genom att sticka ner en pejlsticka eller pinne i botten på tanken. Det ska finnas minst 30 cm olja, annars stannar pannan. Om du inte har tillräckligt med olja i tanken så kan du beställa här.


5. Är pannans temperatur ok?
Om termostaten på pannan visar minst 10 grader över den förinställda temperaturen (oftast 60 grader) så aktiveras överhettningsskyddet. Startar inte pannan efter fem minuter - kontakta din leverantör av oljepanna.

6. Finns det tillräckligt med vatten?
Stoppa cirkulationspumpen och lås upp frånluftsventilerna (en i taget) på radiatorerna. Om det inte kommer ut något vatten så finns det inte tillräckligt i anläggningen - fyll därför på med mer vatten.


7. Är cirkulationspumpen på?
För att värmen ska komma fram till radiatorerna, måste cirkulationspumpen vara påslagen. Strömbrytaren sitter inte på själva pumpen men i närheten. Slå på strömbrytaren eller gå vidare till punkt 8.


8. Är pannan inställd på automatik?
Om ja, pröva att skifta till manuell, eller gå vidare till punkt 9.


9. Är rumstermostaten korrekt inställd?
Om nej, pröva att skruva upp termostaten, eller gå vidare till punkt 10.


10. Är värmereglerings- eller shuntventilen korrekt inställd?
Om temperaturen utanför börjar falla, ska man ta som regel att skruva upp för ventilen.