Ta hand om din oljetank

Det kan tänkas att din oljetank har några år på nacken. Ta hand om den för att bibehålla en bekymmersfri uppvärmning. Här får du tips kring hur du underhåller din oljetank för bästa prestanda och livslängd.

Tankrengöring

Med en välskött oljetank minskar risken för läckage och driftstörningar. Din oljetank kan både kontrolleras och rengöras även om den är fylld med olja, de bilar som används vid tankrengöring kan nämligen suga ur oljan som är i tanken, filtrera den och tappa tillbaka den rena oljan i tanken när rengöringen är slutförd. Det enda du behöver tänka på är att manluckan på oljetanken är fri så att tankrengörarna kommer åt att rengöra tanken invändigt. Alla oljetankar som är större än 1 m3 för eldningsolja, diesel och bensin är besiktningspliktiga. Beroende på hur tanken är placerad så gäller olika regler.

Överfyllnadsskydd

Elektroniskt överfyllnadsskydd har man för att olja inte ska rinna över i samband med påfyllning av oljetank. Överfyllnadsskyddet är placerat i den övre delen av oljecisternen. Vid påfyllning kopplas en kontakt från tankbilen till kontakten bredvid påfyllnadsröret. Pumpen på oljebilen går inte att starta förrän den del av överfyllnadsskyddet som sitter i tanken är uppvärmd. När oljan når denna del kyls den av och pumpen på oljebilen slår automatiskt ifrån. Sedan en tid tillbaka finns regler som utfärdats av MSB rörande påfyllning av villaoljetankar.

Enligt reglerna får inte överfyllnadsskyddet användas som enda säkerhetsstopp mot överspolning i samband med påfyllning av tanken, det innebär att vi alltid måste få en maximal påfyllnadsvolym i samband med beställningen. Tidigare var det möjligt att uppge att man önskade att tanken skulle fyllas full, men det är alltså inte längre möjligt, en maximal uppskattade volym måste uppges, vi får inte längre fylla på mer olja än den maxvolym som uppgivits vid beställningen. Anledningen till reglerna är de omfattande miljöskador som en överspolning kan medföra.