Vi har villaolja för alla behov

Hos oss på OKQ8 har du valfrihet. Vi har tre olika varianter av villaolja.

1. Den ena är avsedd för oljetankar och ledningar placerade inomhus där temperaturen aldrig sjunker under 0 oC (E10).

2. Har du en oljetank placerad utomhus, i kallförråd, nedgrävd eller liknande, finns även en variant som tål temperaturer ned till ca -30 oC (E32).

3. För dig som tänker extra mycket på miljön, erbjuder vi en olja som är praktiskt taget svavelfri och med lägre aromathalt. Oljan har dessutom mycket goda förbränningsegenskaper, är extremt köldtålig, och kan användas i både inomhus- och utomhustank.

Miljöolja - det mest skonsamma för naturen

Vid förbränning av svavelhaltiga eldningsoljor utsöndras det svavel som bidrar till sura regn som i sin tur påverkar trädets tillväxt. Miljöolja innehåller nästan inget svavel och är den mest skonsamma oljan för naturen. Därför föreslår vi att du väljer miljöolja nästa gång du ska köpa villaolja.

Viktigt att tänka på

Chansa aldrig genom att välja den temperaturkänsliga oljan om du är osäker på om temperaturen kommer att understiga 0 (noll) grader Celsius. Utsätts den olja som är temperaturkänslig för kyla kan paraffinutfällning eller isbildning uppstå. Detta kan leda till att ledningar och filter sätts igen eller att issörja bildas på oljetankens botten vilket i sin tur kan orsaka kostsamma dirftstörningar.

Produktinformation