Villaolja som passar dig

Vi på OKQ8 erbjuder tre olika varianter av villaolja. Välj den som passar dig bäst. Vi erbjuder exempelvis en miljöolja som minskar av svavelutsläppen och är skonsam mot miljön.

Våra tre villaoljor

Den ena villaoljan vi erbjuder är avsedd för oljetankar och ledningar placerade inomhus där temperaturen aldrig sjunker under 0ºC. Denna kallas E10.

Har du en oljetank placerad utomhus, i kallförråd, nedgrävd eller liknande så finns en variant som tål temperaturer ned till ca -30 ºC (E32).

För dig som tänker på miljön har vi en olja som är svavelfri och med lägre aromathalt. Oljan har goda förbränningsegenskaper, är köldtålig, och kan användas i både inomhus- och utomhustank.

Produkt- och säkerhetsdatablad

Nedan finner du produktinformations- och säkerhetsdatablad för samtliga produkter i vårt drivmedel- och villaoljasortiment.

Informationen är i pdf-format som kräver Acrobat Reader. Hämta Acrobat Reader här.

Du kan också ringa till vår kundservice på 020-65 65 65 under alla vardagar 8:30-17:00

AdBlue säkerhetsdatablad finns på yara.se

For material safety data sheet in English, please e-mail produktteknik@okq8.se.

Viktigt att tänka på

Chansa aldrig genom att välja den temperaturkänsliga oljan om du är osäker på om temperaturen kommer att understiga 0 (noll) grader Celsius. Utsätts den olja som är temperaturkänslig för kyla kan paraffinutfällning eller isbildning uppstå. Detta kan leda till att ledningar och filter sätts igen eller att issörja bildas på oljetankens botten vilket i sin tur kan orsaka kostsamma driftstörningar.


Miljöolja - det mest skonsamma för naturen

Vi erbjuder en miljövänlig villaolja som praktiskt taget är svavelfri. Vid förbränning av svavelhaltiga eldningsoljor utsöndras det svavel som bidrar till sura regn som i sin tur påverkar trädets tillväxt. Miljöoljan som vi på OKQ8 erbjuder innehåller nästan inget svavel och är den mest skonsamma oljan för naturen. Därför föreslår vi att du väljer miljöolja nästa gång du ska köpa villaolja.