Viktigt inför leverans

För att minimera riskerna och för att kunna leverera tryggt, säkert och hållbart vill vi påminna dig om vissa saker som du bör tänka på inför en leverans av villaolja.

Värt att tänka på

 • För att chauffören skall hitta rätt är det viktigt att du ger oss en utförlig beskrivning både till fastigheten dit oljan skall levereras och till själva påfyllnadsstället

 • Tänk på att det kan vara längre leveranstid runt storhelger

 • Beställning får ej ske mot överfyllnadsskydd, endast en bestämd mängd olja får beställas

 • Föraren får inte ta emot efterbeställningar på plats

 • Påfyllnadsplatsen skall vara uppmärkt med adress, tankvolym och produkt

 • Överfyllnadsskyddet skall sitta fast och fungera, det är inte tillåtet att leverera om överfyllnadsskyddet inte fungerar

 • Avluftningen skall vara synlig från påfyllnadsplatsen

 • Påfyllningen skall vara lättåtkomlig och om det sitter högt skall det finnas en arbetsplattform
 • Vägen från tankbilen till påfyllningen skall vara lättframkomlig dvs. röjd från hinder, växtlighet och vintertid snöröjd och sandad

 • Påfyllnadsröret får inte luta åt fel håll eller vara otätt

 • Tanken skall vara besiktigad enligt gällande regler

 • Om du har tagit din oljetank ur bruk eller avlägsnat den vill vi göra dig uppmärksam på att det ligger på ditt ansvar som fastighetsägare att göra påfyllningen obrukbar. Montera bort påfyllnadsröret och överfyllnadsskyddet.

 • Fullständiga leveransvillkor för eldningsolja hittar du härOm du har frågor är du välkommen att ta kontakt med vår kundservice. Ring 020-65 65 65, vardagar mellan kl. 8 och 17.