Integritet för tjänsten OKQ8 Bilpool

Vi anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktig och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. I denna text informerar vi därför om hur dina personuppgifter behandlas.

 


VÅR BEHANDLING

För att nyttja våra tjänster behöver du ange vissa personuppgifter, såsom namn, körkortsuppgifter, kontaktuppgifter och betaluppgifter. Dessa uppgifter behandlas för att fullgöra avtalet med dig eller med stöd av vårt berättigade intresse att fullgöra vårt avtal med din arbetsgivare. Uppgifterna kommer från dig eller från din arbetsgivare.

Vid användning av tjänsten genereras även ett antal uppgifter såsom geolokalisering, körhistorik och bränsleförbrukning. Dessa uppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse att tillhandahålla våra tjänster och för att säkerställa säkerhet för våra fordon. Kontaktuppgifter och hyresdata kan även användas för marknadsföring med stöd av vårt berättigade intresse.

Uppgifter som genereras under färd kan även aggregeras och användas för att skapa anonymiserad statistik med stöd av vårt berättigade intresse av verksamhetsutveckling och marknadsföring.

Ändamål:
Marknadsföring

Vad samlas in?
Kontaktuppgifter, hyresdata

Laglig grund:
Vårt berättigade intresse av att kunna utföra marknadsundersökningar, utskick med erbjudanden om liknande tjänster enligt artikel 6.1 (f) GDPR

Lagring:
Tills dess att medlemskapet avslutas

Ändamål:
Tillhandahålla tjänsten

Vad samlas in?
Namn, körkortsuppgifter, kontaktuppgifter, betaluppgifter

Laglig grund:
Fullgörande av avtal eller berättigat intresse

Lagring:
Medlemskap avslutas efter inaktivitet under 2 år

Ändamål:
Säkerhet

Vad samlas in?
Geolokalisering via telematik

Laglig grund:
Berättigat intresse (sker enbart vid misstanke om brott/missbruk)

Lagring:
Upp till 27 månader

Ändamål:
Körjournal

Vad samlas in?
Hyresdata

Laglig grund:
Berättigat intresse att tillhandahålla körjournal till våra kunder

Lagring:
7 år

Ändamål:
Skydda bolaget från rättsliga anspråk

Vad samlas in?
Hyresdata

Laglig grund:
Berättigat intresse att skydda bolaget från rättsliga anspråk

Lagring:
Upp till 27 månader
(Fordonsrelaterade böter, vägavgifter och tullar mm. från utlandet som vidarefaktureras efter mottagande)

Ändamål:
Bokföring

Vad samlas in?
Avtals- och faktureringsuppgifter, inkl. namn och kontaktuppgifter samt

Om du är privatkund: uppgifter från hyresavtalet såsom personnummer, hyresföremål, belopp, hyrestid, leveransadress mm

Om du är avtalskund: uppgifter från din faktura, såsom ordernummer, produkt, leveransadress etc.

Laglig grund:
Bokföringslagen

Lagring:
7 år

Ändamål:
Statistik

Vad samlas in?
Hyresdata

Laglig grund:
Berättigat intresse

Lagring:
Till dess att uppgifterna har anonymiserats

Ändamål:
För hantering av skadeärenden, förlust mm

Vad samlas in?
Uppgifter som framgår av hyresavtalet och andra uppgifter som är av betydelse för ärendet, exempelvis övervakningsbilder och annan bevisning.

Laglig grund:
Vårt berättigade intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk enligt artikel 6.1 (f) GDPR. Vid misstänkt lagöverträdelse görs också en polisanmälan

Lagring:
Så länge som det är nödvändigt för att handlägga ärendet och försvara rättsliga anspråk

Ändamål:
Spärrlista för kunder som misskött sig

Vad samlas in?
Personnummer, flagga i systemet och anteckning om anledning till spärr

Laglig grund:
Vårt berättigade intresse av att spärra kunder som misskött sig.

Lagring:
Spärr lagras normalt sett i 5 år. Uppgift om anledning till spärr lagras i två år från spärrens uppkomst för att skydda bolaget mot rättsliga anspråk enligt diskrimineringslagen.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, vilket varierar för olika typ av information. Uppgifter som krävs för att uppfylla krav på bokföring behandlas i sju år i enlighet med bokföringslagen.


TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lämnas normalt inte ut till andra mottagare. Vid försäkringsskada skickas dock personuppgifter för skadehantering till aktuellt försäkringsbolag.

För dig som är företagsmedlem så ger vi normalt även din arbetsgivare tillgång till vissa personuppgifter (namn, körhistorik och kostnadsställe) knutna till dina tjänsteresor.

Uppgifter kan även komma att lämnas ut till myndigheter om det finns stöd i en intresseavvägning.

Därutöver använder sig OKQ8 av personuppgiftsbiträden för administration av betalningar samt för telematikdata.

Uppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES genom OKQ8:s leverantör Stripe vid supportärenden kopplade till betalningar, Stripe Service Providers, Sub-Processors & Affiliates.


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till och information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har även rätt att begära radering, rättelse och begränsning av vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att återkalla samtycke om sådant inhämtats (notera att detta inte påverkar lagligheten av behandling som skett innan samtycket återkallades).

Du har även rätt klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.


KONTAKTUPPGIFTER OKQ8 AB

(org. nr. 556008–0441) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta vår kundservice på 020-65 65 65.

Vårt dataskyddsombud nås på dso@okq8.se

Om OKQ8 Bilpool

Vi har över 120 bilpooler på 30 olika orter i Sverige.


Ladda ner på Appstore Ladda ner på Google Play Store