Släp med digitalt lås

Hyr, hämta och lämna släp dygnet runt på utvalda stationer*

Nu är du strax på väg med ditt hyrda släp,
men först lite mer info och några viktiga punkter.

*Orter med obemannat släp: Göteborg Bergsjön, Tynnered, Västerås, Avesta, Brunflo, Heby, Mora, Sandviken, Lyckeby, Vetlanda, Vimmerby, Åstorp

Hyr släp i vår app

Hämta och lämna när det passar dig

Nu kan du hyra och hämta släp dygnet runt på utvalda stationer*

Så fungerar det:  

  • Ladda ner och boka i appen
  • Lås upp släpet med appen
  • Förläng eller avsluta hyran i appen

*Orter med obemannat släp: Göteborg Bergsjön, Tynnered, Västerås, Avesta, Brunflo, Heby, Mora, Sandviken, Lyckeby, Vetlanda, Vimmerby, Åstorp

Viktigt att tänka på

Ladda ner appen

OKQ8 hyrsläp

Ladda ner OKQ8 Hyrsläp

Det här behöver du

Checklista:

  • Mobilen
  • Appen
  • Aktiv platsåtkomst
  • Aktiv Bluetooth
  • Sinnesnärvaro
  • Riktigt körkort, körintyg ej giltigt

OBS!

Att tänka på

Bokningen endast gäller för hyra i Sverige, bilarna och släpen får inte lämna landet.


Som förare är du ansvarig för betalning av parkering i bomfria parkeringshus, parkeringsböter, hastighetsöverträdelse och andra lagbrott.


Vid förfrågan kommer information om föraren lämnas till polisen.

Hyresvillkor för släp

1. Utrustningens brukande
Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Norden krävs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

2. Utrustningens skötsel
Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

3. Besiktning
Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

4. Försäkringsvillkor
Samtliga släpvagnar är försäkrade. Hyresmannens självrisk gentemot uthyraren är per skada 1 000:-. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

5. Återställande av förhyrd utrustning
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada.