Mått på släpvagn

Här kan du läsa mer om vilka mått våra släpvagnar har, så att du lättare kan hitta ett som passar dig. Tänk på att säkra lasten innan färd och att max tillåten hastighet med släp är 80 km/h.

Körkortsregler för släpvagn

B-körkortet gäller om släpvagnens totalvikt är max 750 kg. B-körkort gäller även om släpvagnens totalvikt är över 750 kg förutsatt att: 1. Släpets totalvikt inte överstiger bilens tjänstevikt* och 2. Släpets och bilens sammanlagda totalvikt** inte överstiger 3500 kg.


Våra hyrsläp

Modell   Mått
Grindvagn    Flakbredd: 128 cm
Flaklängd: 258 cm
Maxlast: 510 kg
Kåpa 4,5 m3    Flakbredd: 128 cm
Flaklängd: 258 cm
Lasthöjd: 140 cm
Maxlast: 690 kg
Kåpa 6,5 m3    Flakbredd: 152 cm
Flaklängd: 325 cm
Lasthöjd: 145 cm
Maxlast: 550 kg
Skåpsläp 9 m   Flakbredd: 159 cm
Flaklängd: 366 cm
Lasthöjd: 150 cm
Maxlast: 470 kg
Skåpsläp 11 m3    Flakbredd: 159 cm
Flaklängd: 366 cm
Lasthöjd: 190 cm
Maxlast: 420 kg
 
Biltransport   Kolla med aktuell station
för storlek och maxlast

Båttrailer   Kolla med aktuell station
för storlek och maxlast

* Tjänstevikt = Vikten av fordonet utan last.
** Totalvikt = Max tillåten vikt av fordon och last.


OBS! Alla viktuppgifter om dragbilen finns på fordonets registreringsbevis. Uppgift om släpets totalvikt finns angivet på varje släp.