Mått och priser på släpvagn

Här får du information om vilka mått och priser våra släpvagnar har.

Prislista

Timpris utöver 3 timmar blir 1/3 av 3-timmarspriset. Vid hyra över ett dygn debiteras varje påbörjad timme med 1/3 av 3-timmarspriset. Skadekostnadsreducering ingår i släppriserna.


Återbetalning

Du får inga pengar tillbaka om du lämnar tillbaka släpvagnen i förtid.


Mått

Nedanför prisinformation hittar du måtten på våra släpvagnar. Tänk på att säkra lasten innan färd och att max tillåten hastighet med släp är 80 km/h.

Mini flakvagn

Pris från 49 kr

Per timme: 49 kr
1 dygn: 199 kr
(Endast på utvalda stationer)

Mått
Flakbredd: 128 cm
Flaklängd: 200 cm
Maxlast: 350 kg

Grindvagn

Pris från 189 kr

0-3 timmar: 189 kr
6 timmar: 299 kr
1 dygn: 329 kr
1 vecka: 1 645 kr

Mått
Flakbredd: 128 cm
Flaklängd: 258 cm
Maxlast: 510 kg

Flakvagn

Pris från 239 kr

0-3 timmar: 239 kr
6 timmar: 339 kr
1 dygn: 379 kr
1 vecka: 1 895 kr

Mått
Flakbredd: 152 cm
Flaklängd: 258 cm
Maxlast: 680 kg

Kåpa 4,5 m3

Pris från 239 kr

0-3 timmar: 239 kr
6 timmar: 339 kr
1 dygn: 379 kr
1 vecka: 1 895 kr

Mått
Flakbredd: 128 cm
Flaklängd: 258 cm
Lasthöjd: 140 cm
Maxlast: 690 kg

Kåpa 6,5 m3

Pris från 289 kr

0-3 timmar: 289 kr
6 timmar: 409 kr
1 dygn: 469 kr
1 vecka: 2 345 kr

Mått
Flakbredd: 152 cm
Flaklängd: 325 cm
Lasthöjd: 145 cm
Maxlast: 550 kg

Kåpa 9-11 m3

Pris från 329 kr

0-3 timmar: 329 kr
6 timmar: 469 kr
1 dygn: 519 kr
1 vecka: 2 495 kr

Mått 
Flakbredd: 159 cm
Flaklängd: 366 cm
Lasthöjd: 150 cm
Maxlast: 420 kg

Biltrailer

Pris från 499 kr

0-3 timmar: 499 kr
6 timmar: 699 kr
1 dygn: 799 kr
1 vecka: 3 995 kr


Kolla med aktuell station för storlek och maxlast

Båttrailer

Pris från 499 kr

0-3 timmar: 499 kr
6 timmar: 699 kr
1 dygn: 899 kr
1 vecka: 4 495 kr


Kolla med aktuell station för storlek och maxlast