Miljö- och hållbarhetsarbete för hyrbilar hos OKQ8

Vi tar ansvar hela vägen

OKQ8 är ett av Sveriges största biluthyrningsbolag som verkat i hyrbilsbranschen sedan 1971. Vi har idag det bredaste sortimentet i branschen med allt från små personbilar till de största lastbilarna som alla får köras med ett B- körkort.

Att bedriva uthyrningsverksamhet av fordon medför ett stort miljöansvar och vi på OKQ8 arbetar aktivt med att förebygga och minska miljöbelastningen inom vår hyrbilsverksamhet på samma sätt som vi gör genom hela verksamheten.

Idag har vi en modern vagnpark med marknadens bästa miljöprestanda. Vi erbjuder bilar med låga CO2 utsläpp och elbilar. Sedan många år tillbaka byter vi ut våra bilar efter 10-12 månader vilket gör att vi utvecklas kontinuerligt i takt med bilbranschens miljövänligare motorer och säkerhetsteknik.

Våra fordon tas alltid väl om hand i våra moderna biltvättar med svanenmärkta rengöringsmedel från Turtle. Vatten och smuts tas om hand i våra reningsverk och oljeavskiljare. Bilarna städas med miljövänliga produkter och vi fyller på bilarna med marknadens bästa och mest skonsamma produkter  och med vår svanenmärkta spolarvätska för en miljösäkrare resa.

OKQ8 Bättre miljöval

Några av våra hyrfordon har fått märkningen OKQ8 Bättre miljöval. Det är vår egen märkning för produkter och tjänster som har lägre påverkan på miljö och klimat, så att du som kund kan göra ett bättre miljöval där det är möjligt. Fordon i vår hyrbilsflotta som bär vår egen miljömärkning ska drivas av ett miljöpositivt bränsle som helt eller kraftigt reducerar CO2-utsläppen som t.ex. eldrift, biogas eller HVO100. Läs mer om märkningen och vårt hållbarhetsarbete på okq8.se/sustainability.

Våra målsättningar

 • Vi vill ta ett stort ansvar för miljön och strävar ständigt efter att minska miljöbelastningen

 • Vårt mål är att försvara vår ledande position inom hyrbilsbranschen i miljö- och hållbarhetsutveckling

 • Vår miljöpolicy ska vara tydlig för våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och leverantörer

Våra krav på leverantörer och samarbetspartners

Vid inköp ställer vi höga miljö- och säkerhetskrav på våra leverantörer och samarbetspartners. Samtliga leverantörer ska ha en klar och tydlig miljöpolicy och aktivt arbeta för att minimera vår gemensamma miljöpåverkan.

Vi använder oss endast av bilar med däck utan miljöskadliga, mjukgörande oljor (HA oljor) och vi prioriterar alltid inköp av miljömärkta kemikaliska produkter för rengöring och vård av fordon.

Ny miljözon i Stockholm

Från och med den 15 januari 2020 gäller miljözon klass 2 på Hornsgatan i Stockholm. Det innebär att personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar alla måste uppfylla utsläppskraven för Euro 5. Området som berörs är Hornsgatan i västlig riktning till Söderleden och i östlig riktning till Bellmansgatan.

Den 1 juli 2022 kommer kraven att förstärkas ytterligare och kraven för dieseldrivna fordon måste då uppfylla utsläppskraven för Euro 6.

På OKQ8 uppdaterar vi ständigt vår hyrbilsflotta och ser till att alltid ha miljöeffektiva motorer. Alla våra bilar uppfyller därför kraven för att få köra på Hornsgatan.

Fordon

 • Vår vagnpark består av fordon av senaste årsmodell, vi byter personbilar var 12:e månad vilket gör att vi utvecklar oss kontinuerligt i takt med bilbranschens miljövänligare motorer och säkerhetsteknik för en god personlig säkerhet

 • Vi ska sträva efter att inneha bilar med den senaste tekniken gällande miljö och säkerhet

 • Vi ska kontinuerligt följa utvecklingen av miljöbilar för att kunna erbjuda ännu fler miljöalternativ för att aktivt förbättra miljön

 • Samtliga lastbilar som köpts in sedan 2017 har miljöklass Euro 6 motorer

Underhåll av fordon

Idag använder våra stationer miljövänliga produkter/tvätthallar för vård av våra fordon

 • Våra fordon ska tas väl omhand i våra moderna biltvättar som har en låg vattenförbrukning och Svanenmärkt kem från Turtle

 • Våra tvätthallar har reningsverk och oljeavskiljare som tar hand om vatten och smuts för en förbättrad miljö

 • Samtliga tvättanläggningar skall vara godkända och kontrollerade

 • Våra fordon ska vårdas och städas med miljövänliga produkter

 • Vi fyller alltid på våra fordon med Svanenmärkt spolarvätska

 • Vi särskiljer och återlämnar allt miljöfarligt avfall till återvinning eller destruktion

 • Kasserade däck återlämnas alltid för återvinning

 • Våra fordon servas och repareras på kvalitetssäkrade verkstäder med certifierade processer

Vår personal

 • Vi ska säkerställa att medarbetare har en grundläggande miljökunskap och en god kännedom om hur vår hyrbilsverksamhet påverkar miljön

 • Vi ska utbilda våra medarbetare i miljö och säkerhetsperspektiv

 • Vi ska löpande informera och uppdatera våra medarbetare i miljöfrågor och miljötänkande

 • Personalen skall kunna informera våra kunder om Eco-driving vid utlämning av fordon

Eco-driving

 • Använd så hög växel som möjligt. Låga växlar ger mer kraft, men acceleration kostar också bränsle. Ju högre växel du kör på desto mindre bränsle drar bilen, varvtalen är A och O

 • Hoppa över en växel. Från tvåan kan du accelerera upp och hoppa direkt till fyran för att spara bränsle. Samma sak gäller när du ska växla ner. Släpp gasen och när bilen når 1800-2000 varv per minut kan du hoppa två växlar istället för en

 • Håll koll på lufttrycket i däcken. Med rätt lufttryck i dina däck minskar du rullmotståndet och bränsleförbrukningen. Det kallas Eco-driving

 • Håll hastighetsbegränsningarna. Förändringar i hastighet kostar. Acceleration i högre hastigheter ökar dessutom bränsleförbrukningen mer. Förbrukningen ökar med cirka 20% om du höjer hastigheten från 90 till 110 km/h

 • Släpp gasen i nedförsbackar och håll en jämn gas i uppförsbackar. Rusande motorer och onödig fotbroms kostar

 • Farthållare kan vara bra om du kör långa sträckor och på större, raka vägar. Kör du i stan eller på ojämna vägar bör du istället undvika att använda farthållare

 • Stäng av motorn i samband med långa köer som broöppningar och trafikstopp. Tomgångskörning drar onödigt mycket bränsle och är inte heller säkert miljövänligt

 • Använd motorvärmare. Kallstarter ökar bränsleförbrukningen och avgasutsläppen. Med motorvärme kan du spara upp till 1 dl bränsle vid varje körning och under en resa på 6 km kan du minska utsläppen med 50-80% om du använt motorvärmare

 • Ta bort onödig utrustning. Takräcken, takboxar och cykelhållare är utrustning som drar bränsle på grund av vindmotstånd och även viss tyngd. Glöm inte att ta bort dessa när de inte används

 • Serva och underhåll bilen regelbundet. Byt olja, filter och tändstift enligt tillverkarens rekommendationer