Priser

Samtliga priser är rekommenderade ca-priser och angivna i SEK inkl moms. Eventuell skadekostnadsreducering tillkommer. Lokala pris- och sortimentsavvikelser kan förekomma. För aktuella priser, kontakta din närmaste OKQ8-station.

Drivmedel ingår ej i priset.


Personbilar och minibuss

Våra personbilar kan bokas per dygn, vecka eller weekend. Weekendpriset gäller då från fredag 12.00 till måndag 12.00. Om du önskar hyra ett extra dygn vid veckohyra är priset 1/7 av veckopriset. Antalet km inom parentes är det som ingår i priset.

Betalning sker i förskott och endast  med bank-/kreditkort. Electronkort accepteras ej.

Om bil återlämnas i förtid sker ingen återbetalning av bokad tid om inte annat överenskommits med uthyrande station i god tid före förtida återlämnande