Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Den allvarliga utvecklingen i Ukraina orsakar lidande och väcker frågor kring ryska råvaror i de drivmedel och produkter som säljs i Sverige.

OKQ8 köper inte rysk råolja och handlar inte med ryska leverantörer. Våra leverantörer har fasat ut all rysk råolja ur de drivmedel vi säljer. Dialogen med våra leverantörer av drivmedel är god och vi är fortsatt tydliga med att rysk råolja inte ska användas i de produkter vi säljer.

Sanktioner har införts inom EU (Sanktionspaket 6) och är under implementation. Sammanställning från Regeringskansliet av beslutade sanktioner mot Ryssland finns här.