Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Den allvarliga utvecklingen i Ukraina orsakar lidande och väcker frågor kring ryska råvaror i de drivmedel och produkter som säljs i Sverige.

OKQ8 köper inte rysk råolja och handlar inte med ryska leverantörer. Våra leverantörer har fasat ut all rysk råolja ur de drivmedel vi säljer. Dialogen med våra leverantörer av drivmedel är god och vi är fortsatt tydliga med att rysk råolja inte ska användas i de produkter vi säljer.

Drivmedelsbranschen ställer om, även om drivmedel ännu inte inkluderas i de omfattande sanktionspaket som är gemensamt införda i EU. Sammanställning från regeringskansliet av beslutade sanktioner finns här. Dessutom införs lagstiftning om spårbarhet för fossila drivmedel 2022.