Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Den allvarliga utvecklingen i Ukraina orsakar lidande och väcker frågor kring ryska råvaror i de drivmedel och produkter som säljs i Sverige.

OKQ8 köper inte rysk råolja och handlar inte med ryska leverantörer. Våra leverantörer fasar ut eventuella rysk råolja ur de drivmedel vi säljer. I närtid nås målet om att inte ha någon andel alls i OKQ8:s produkter. Dialogen med våra leverantörer av drivmedel är god och vi är tydliga med målet att rysk råolja inte ska användas i de produkter vi säljer. Endast en leverantör har en återstående del, cirka 1 %, i deras totala produktion, av vilken OKQ8 endast köper en mindre del.

Drivmedelsbranschen ställer om, även om drivmedel ännu inte inkluderas i de omfattande sanktionspaket som är gemensamt införda i EU. Sammanställning från regeringskansliet av beslutade sanktioner finns här. Dessutom införs lagstiftning om spårbarhet för fossila drivmedel 2022.