Ett grönare fotavtryck

Genom att göra hållbarhet till en prioriterad del i vår affär har vi gjort detta till en fråga för hela företaget och för alla medarbetare. Vi vill inte bara bidra till branschens utveckling mot en hållbarare framtid, vi vill leda den.

Hållbarhet in i minsta detalj

Som stor drivmedelsaktör har vi en viktig utmaning, och ett ansvar, när det gäller att bidra till en hållbarare framtid. Vi arbetar med hållbarhet genom hela företaget utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Det finns därför många möjligheter att arbeta med detta viktiga område hos oss. Inom drivmedel är vi till exempel ambassadörer för mer hållbara alternativ genom att vi erbjuder kunderna produkter med mindre klimatpåverkan. När det gäller social hållbarhet vill vi möjliggöra för våra medarbetare att kunna kombinera en aktiv fritid med familj, arbete och karriär. Vi har även, tillsammans med experter, låtit göra en total genomsyn av hela företaget i syfte att ta reda på hur vårt fotavtryck ser ut samt hur vi kan minska vår påverkan utifrån ett miljöperspektiv. Med detta som grund har vi tagit fram handlingsplaner för hur vi kan arbeta med hållbarhet så effektivt som möjligt. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att vara med och bidra till vårt mål: att vara en möjliggörare för människor i rörelse, men med minimal negativ påverkan på människor och miljö.

Var passar du in?

Nedan kan du se ett urval av de områden du kan arbeta med hållbarhet hos oss och vilka egenskaper vi efterlyser hos dig som medarbetare.

  • HR
  • Kommunikation
  • Logistik och distribution
  • SSHE – (Safety, Security, Health & Environment)

Om du ska arbeta med hållbarhet hos oss är det viktigt att du är intresserad och engagerad inom ämnet, att du vågar tänka utanför boxen och inte är rädd för att komma med förslag på lösningar eller nya idéer.

Titta om vi har ett jobb som är rätt för dig

Följ oss på LinkedIn

På LinkedIn kan du kontinuerligt hålla koll på vad vi gör, här lyfter även fram spännande jobb och karriärmöjligheter.