Sustainability

För OKQ8 Scandinavia är hållbarhet inte bara en vacker tanke utan avgörande för vår överlevnad. Vi har gjort hållbarhet till en integrerad del i vår affär och det är en avgörande faktor i allt vi gör.

Mot en hållbarare värld

Som stor drivmedelsaktör har OKQ8 Scandinavia en viktig utmaning, och ett ansvar, när det gäller att bidra till en hållbarare framtid. Vi vill uppmärksamma problemet men även se möjligheterna och fokusera på lösningarna.

Våra mål

Vi utgår från FN:s tio principer för hållbar utveckling (Global Compact). Av FN:s 17 hållbarhetssmål har vi valt att fokusera på framför allt tre områden: Minskade ojämlikheter, Hållbara städer och samhällen och Klimatåtgärder. Inom dessa prioriterade områden är våra överordnade mål:

• Topp 50 på Universums “Most Attractive Employer” till 2025
• Topp 50 på ”Sustainable Brand Index” till 2025
• Minska våra CO2e-utsläpp med 20 % till 2030 per m3 såld produkt (basår 2014/15)

Våra samarbetspartners

Som en del i vårt arbete för ett hållbart samhälle arbetar vi tillsammans med, och stödjer ett antal utvalda organisationer, vars värderingar vi delar. Dessa samarbeten har som syfte att vara till nytta för människa, miljö och en långsiktig hållbar utveckling. Nedan är några exempel på hållbara initiativ och samarbeten.

  • Ung på Väg – ett samarbete där vi minskar utanförskap bland ungdomar som via praktikprogram får kompetens och arbetslivserfarenhet.
  • Fryshuset – ett samarbete där OKQ8 Scandinavia medverkar till att minska utanförskap hos unga.

Titta om vi har ett jobb som är rätt för dig

Följ oss på LinkedIn

På LinkedIn kan du kontinuerligt hålla koll på vad vi gör, här lyfter även fram spännande jobb och karriärmöjligheter.