OKQ8s Traineeprogram

Syftet med vårt traineeprogram är att säkerställa långsiktig försörjning av talangfulla medarbetare till nyckelpositioner inom organisationen. Vidare vill vi med vårt traineeprogram tydliggöra att vi är en modern arbetsgivare där det går att bygga karriär. 

Upplägg Traineeprogrammet

Traineeprogrammet pågår under 12 månader och inleds med en introduktionsvecka på OKQ8 Scandinavias huvudkontor i Stockholm. Därefter väntar fyra praktikperioder inom exempelvis: Customer Service, Retail, samt inom den egna divisionen. Målet med varje praktikperiod är att få en god helhetssyn över vår affär, inom ramen för det affärsområde som du kommer att tillhöra. Varje praktikperiod innebär både löpande arbete och projekt, samtidigt som stöd och coachning ges under tiden. En annan, minst lika viktig aspekt för oss inom ramen av programmet är att det individualiseras utifrån kompetens, erfarenhet och intresseområden, därav hoppas vi att du som söker är modig, driven och utvecklingsorienterad.

Vi är väldigt stolta över att vårt traineeprogram är certifierat av TraineeGuiden. Läs mer om vad certifieringen innebär här.

Programmet vänder sig till dig som är nyutexaminerad, med en masterexamen. Utöver det kan vi tänka oss att du är ekonom, civilingenjör, eller så har du en examen inom Business Management, IT eller kommunikation med inriktning social media, eller annan likvärdig utbildning.

 

Så här ser vår rekryteringsprocess ut

 

Vidareutveckling

Efter avslutat program går man som trainee vidare till en anställning inom OKQ8 Scandinavia. Inom vilken befattning och funktion utkristalliseras under resans gång.

Vill du veta mer? Titta gärna på filmen där våra tidigare traineer Julie och Marc berättar om sina upplevelser om OKQ8 Scandinavia som arbetsgivare och vårt Traineeprogram.


 

Har du frågor om Traineeprogrammet?

Kontakta Karin Lindquist, Manager HR Process Development, karin.lindquist@okq8.se, eller Maria Zackrisson HR Developer, maria.zackrisson@okq8.se.