Fakta och villkor för äldre OKQ8-kort

Har du ett äldre OKQ8-kort, som inte längre marknadsförs? Då hittar du aktuella villkor och räntor nedan. Det kan vara en god idé att byta ut ditt nuvarande kort mot OKQ8 VISA eller OKQ8 Betalkort. De har fler förmåner och fördelar som du får ta del av utan extra kostnad. Du kan läsa mer här på hemsidan och om du har frågor är du välkommen att ringa kundservice på tel. 020-65 65 65.

Aktuella räntor

 Inlåningsränta Servicekonto (augusti 2014)          0,50 %
 Skuldränta Servicekonto (augusti 2014)  13,25 %
 Kreditränta vid delbetalning för OKQ8 Mastercard och OKQ8 Kreditkort (augusti 2014)             13,25 %
 Effektiv ränta OKQ8 Mastercard och OKQ8 Kreditkort  
 - vid utnyttjad kredit om 30 000 kr 15,22 %
 - vid utnyttjad kredit om 15 000 kr            16,36 %
 Dröjsmålsränta OKQ8 Mastercard och OKQ8 Kreditkort 

18,75 %

Inbetalning

Inbetalning av pengar till Servicekonto görs till följande bank- och plusgironummer. Ange alltid OCR-/referensnummer vid inbetalning. Dessa framgår av ditt kontoutdrag.
  • Servicekonto Bankgiro 708-0823
  • Servicekonto Plusgiro 88 95 03-9

Vid inbetalning från utlandet:
  • IBAN-nummer: SE43 9500 0099 6026 0889 5039
  • BIC-kod/SWIFT: NDEASESS

Villkor

 

Prislistor

Gäller från och med 1 augusti 2014

Prislista OKQ8 Kreditkort och OKQ8 Mastercard

Gäller till och med 31 juli 2014
Prislista OKQ8 Mastercard

Gäller från och med 1 maj 2013
Prislista OKQ8 MasterCard

Gäller till och med 30 april 2013
​Prislista OKQ8 MasterCard

Gäller till och med 31 december 2011
Prislista OKQ8 MasterCard


Blanketter


Insättningsgaranti

Kontohavarens behållning omfattas av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att om OK-Q8 Bank AB försätts i konkurs garanteras Kontohavaren ersättning upp till 950 000 kr för sin behållning på garanterade konton hos OK-Q8 Bank AB. Ersättningen betalas ut av Riksgälden (www.riksgalden.se) inom sju arbetsdagar. Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information hittar du här eller på www.insattningsgarantin.se.