OKQ8 Kreditkort

Här kan du som har ett blått OKQ8 Kreditkort hitta bra och matnyttig information om ditt kort. På den här sidan hittar du bland annat blanketter för beställning av extrakort och medgivande för betalning via Autogiro. Om du inte hittar det du söker här kan du också besöka våra kundservicesidor.

Avgift för pappersfaktura från februari 2019

Från och med februari 2019 införs en administrativ avgift på 25 kr om du önskar fortsätta med pappersfaktura. Vi rekommenderar därför att du övergår till e-faktura redan idag för att undvika denna kostnad och samtidigt värna om miljön. Ansluter du dig före den 31 mars 2019 planterar vi dessutom ett träd i ditt namn genom Vi-skogen.

Genom att plantera träd och utbilda lokala bondegrupper i hållbart jordbruk, jämställdhet och ekonomi bekämpar Vi-skogen både klimatförändringar och fattigdom. Läs mer om Vi-skogens arbete på www.viskogen.se.

Extrakort

Du som önskar beställa ett extrakort till ditt konto kan göra det genom att skriva ut och fylla i denna blankett. Kom ihåg att bifoga vidimerad ID-kopia för såväl huvudkontoinnehavarens som den blivande extrakortsinnehavaren. Om du inte har tillgång till en skrivare kan du beställa en blankett av oss genom att fylla i detta formulär.

Autogiro och e-faktura

Om du tidigare betalat dina fakturor till oss via Autogiro, men inte hunnit återansluta dig sedan du fått ditt nya kort så kan du skriva ut en medgivandeblankett här. Om du inte har tillgång till skrivare kan du beställa en blankett av oss genom att fylla i detta formulär. Ett litet tips: var uppmärksam på vad som står angivet på ditt kontoutdrags inbetalningskort. Det är först när det står att beloppet kommer att dras automatiskt som ditt Autogiro är aktiverat. Till dess behöver du göra dina inbetalningar manuellt med OCR-nummer. 

E-faktura

Om du önskar få ditt kontoutdrag som e-faktura anmäler du dig via internetbanken hos din huvudbank. Sök efter "OK-Q8 Bank AB - kort". 

Medlemskap i OK

Som innehavare av ett OKQ8-kort är du också medlem i en OK-förening. Medlemskapet innebär ett flertal förmåner och du kan läsa mer om dessa och om OK-medlemskapet här.

Aktuella priser och räntor

Årsavgift  0 kr
Extrakort 0 kr
Kreditränta vid delbetalning     13,25 %
Effektiv ränta
- vid utnyttjad kredit om 30 000 kr
- vid utnyttjad kredit om 20 000 kr
 
15,22 %
16,36 %
Tillgodoränta

0 %

 Aviavgift (avgift för utskick av kontoutdrag i pappersform) 25 kr 
 Delbetalningsavgift (hette tidigare aviseringsavgift) 25 kr

Prislistor

Prislista OKQ8 Kreditkort (till och med 30 april 2019)

Prislista OKQ8 Kreditkort (från och med 1 maj 2019)

 

Insättningsgaranti

Kontohavarens behållning omfattas av den statliga insättningsgarantin. Detta innebär att om OK-Q8 Bank AB försätts i konkurs garanteras kontohavaren ersättning upp till 950 000 sek för sin behållning på garanterade konton hos OK-Q8 Bank AB. Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom sju arbetsdagar. Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information hittar du här eller på Riksgäldens hemsida.