OK ekonomisk förening

OK ekonomisk förening äger 50 procent av ett av Sveriges största drivmedelsbolag OK-Q8 AB. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum International. OKQ8 har drygt 700 bensinstationer i hela landet. Alla sju OK-föreningarna samarbetar under varumärket OKQ8.

Vad är OK ekonomisk förening?

OK är en konsumentkooperativ rörelse som består av sju självständiga ekonomiska föreningar. OK-föreningarna bedriver bilistisk fackhandel och tillhandahåller både traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, servicetjänster och mängd andra produkter.

OK ekonomisk förening äger 50 procent av ett av Sveriges största drivmedelsbolag OK-Q8 AB. Den andra hälften ägs av det statligt ägda Kuwait Petroleum International. OKQ8 har drygt 700 bensinstationer i hela landet. Alla sju OK-föreningarna samarbetar under varumärket OKQ8. OKs viktigaste uppgift är att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till alla medlemmar och kunder.

På OK jobbar man för att OKQ8 ska kunna underlätta avvecklingen av fossila bränslen. OK är dessutom med och definierar funktionen för framtidens station och hur den ska vara till nytta för medlemmarna. OK:s vision är även deras andra bolag ska vara de mest miljöanpassade i sin bransch.

Läs mer om OK ekonomisk förening på ok.se >


Medlemskap i OK

Som medlem i OK är du med och äger hälften av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Det är ett lönsamt medlemskap. OKs medlemmar har historiskt betalat lägre pris för bensin och diesel än andra bilister. Du får återbäring en gång per år efter OK-föreningens årsstämma, det vill säga runt juni-juli. Återbäringen beslutas av styrelsen och är helt enkelt en summa pengar som du får tillbaka som medlem på det du handlar på OKQ8.

•      Förutom delägarskapet i OKQ8 är du delägare i ett energiutvecklingsbolag, två pelletsfabriker
       och flera bilåterförsäljare
•      Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. För aktuella erbjudan läs mer här
•      Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter
       och hotellvistelser
•      Bonus på villaolja och el hos OKQ8
•      OK Magasin - den digitala medlemstidningen
•      Rabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare
•      OK Sparkonto med bra ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag
•      Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot
•      OKQ8-försäkringarnas premier är återbäringsgrundande
•      Förmånliga försäkringar via OKQ8 - Bilförsäkring, Villaförsäkring och Olycksfallsförsäkring samt
       tilläggsförsäkringen BackUp för personbilar respektive husbilar. Också premierna är återbärings
       eller bonusgrundande. Som medlem kan du spara upp till 30 procent.