Om OKQ8 Bank

 

OKQ8 Banks verksamhet

OKQ8 Banks verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och löpande kontroll. OKQ8 Bank ägs till 100 % av OKQ8 som i sin tur ägs av OK Ekonomisk Förening och Kuwait Petroleum International. I händelse av bankens konkurs omfattas dina pengar hos OKQ8 Bank av den statliga insättningsgarantin. Garantin täcker belopp upp till 950 000 SEK per kund. Den gäller såväl privatpersoner som juridiska personer.  Om ett konto är öppnat i flera personers namn räknas varje person var för sig. Du kan läsa mer om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida

 

Vårt arbete med åtgärder mot penningtvätt

Enligt Penningtvättslagen måste OKQ8 Bank göra en bedömning av riskerna för att användas för penningtvätt och ha lämpliga rutiner för att motverka dessa risker. Banken ska känna sina kunder och det innebär att du som är, eller vill bli, kund i banken får fler frågor att svara på. Vi är skyldiga att i olika situationer kontrollera din identitet eller ställa frågor om varifrån dina pengar kommer. OKQ8 Bank följer alla lagar och regler som gäller bankverksamhet och all information du lämnar till banken omfattas av banksekretessen och behandlas konfidentiellt. Läs mer om penningtvätt på Svenska Bankföreningens hemsida.
  

 

Publikationer

Nedan finner du olika skrivelser från OKQ8 Bank, såsom Finansiell Information, Företagsinformation och Aktuellt.

Klagomålshantering

För oss på OKQ8 Bank är det viktigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Ibland kan det hända att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss. I första hand skall du vända dig till vår kundservice på tel. 020-65 65 65 för utredning och svar i ditt specifika ärende. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med bankens besked har du möjlighet att vända dig till bankens klagomålsansvarige genom att fylla i formuläret nedan och skicka det till oss:


Skicka det ifyllda formuläret till:
OK-Q8 Bank AB
Klagomålsansvarig
Box 502
774 27 Avesta


Klagomålsansvarig för OK-Q8 Bank AB är Annika Johansson.


Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du vända dig till Konsumenterna Bank- och Finansbyrå. Vill du få ditt ärende prövat externt kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Kontakt

OK-Q8 Bank AB, org nr: 556008-0441 

Adress: Sveavägen 155, Box 23 600, 104 35 Stockholm, Sverige

Styrelsens säte: Stockholm

Kundservice: 020-65 65 65