Här lämnar du dina uppgifter

För att förhindra penningtvätt eller finansiering av exempelvis grova brott har ett regelverk införts över hela världen. Genom våra svenska regelverk och lagar är det bestämt att alla banker i Sverige ska ha god kunskap om sina kunder och hur de använder vissa banktjänster. Därför ber vi dig som är kund hos OKQ8 Bank att fylla i ett antal uppgifter där du beskriver vad just du använder dina banktjänster till. Detta gör du genom att besvara följande frågor och avslutar med att legitimera dig med mobilt BankID. Dessa uppgifter är obligatoriska att samla in från alla våra kunder. Naturligtvis hanterar vi all information konfidentiellt, liksom allt annat som omfattas av banksekretessen.

Vi ber dig att fylla i dessa uppgifter så snart som möjligt. Får vi inte in dina uppgifter kan vi inte fortsätta att utföra banktjänster åt dig. Om du har frågor är du varmt välkommen att ringa oss på tel. 08-506 800 01. Närmare upplysningar om lagstiftningens innehåll och innebörd kan du också få av Svenska Bankföreningen, www.swedishbankers.se och Finansinspektionen,  www.fi.se.

Tack för din hjälp!
Vänliga hälsningar,
OKQ8 Bank