Ränte- och saldobesked 2017

Under januari skickar vi ut ett ränte- och saldobesked till dig som är medlem i OK. Där hittar du den slutgiltiga räntan för 2016, saldo på ditt insatskonto och sparkonto samt en rad förmånliga erbjudanden för dig, familjen och bilen.