Ansökan om extrakort och höjd köpgräns

Har du redan ett OKQ8 VISA eller ett OKQ8 Betalkort men vill beställa extrakort till familjemedlemmar eller ansöka om höjd köpgräns? Då hittar du ansökningshandlingarna här.

Ändra din köpgräns

Har du den kredit som du behöver på ditt kort? Du kanske inte har behov av den kredit du först ansökte om och vill sänka den. Eller så tycker du att det skulle vara skönt med en extra buffert i vardagen för oförutsedda händelser. Vill du ändra din köpgräns på OKQ8 VISA eller OKQ8 Betalkort skriver du ut och fyller i den här ansökan.

Beställ extrakort

Om du beställer ett extrakort till t.ex. en familjemedlem samlar ni bonus och återbäring tillsammans. Dessutom hjälper det till att skapa en bättre överblick över familjens utgifter. Om du vill beställa ett extrakort till ditt OKQ8 VISA eller OKQ8 Betalkort skriver du ut och fyller i den här ansökan.

Information till dig som vill beställa extrakort
  • Extrakort är kostnadsfritt
  • Extrakort kan beställas till familjemedlemmar som är 18 år eller äldre
  • Huvudkontoinnehavaren är betalningsskyldig för samtliga köp som görs med kort kopplade till kontot, d v s även köp gjorda med extrakortet. Extrakortsinnehavaren förbinder sig dock att i alla avseenden följa de allmänna villkoren för kortet.

Byta kort

Har du redan ett OKQ8 Betalkort, men önskar byta till ett OKQ8 VISA så att du kan använda kortet för köp utanför OKQ8 och få bonus? Eller har du kanske ett OKQ8 VISA och vill byta till ett OKQ8 Betalkort? Ansökan för att byta kortprodukt hittar du här

Innan du ansöker om en ny kortprodukt ska du ta del av allmänna villkor, konsumentkreditinformation samt information om insättningsgaranti. Du hittar information om detta för respektive produkt här: