Reserverade belopp på betalkort

Viktig information om reserverade belopp på betalkort i våra terminaler ute på stationsplan.

Vi får ofta frågor om att belopp reserveras på våra kunders konton när de tankat hos oss och betalat med kort. Frågorna rör både kort utgivna från andra banker och vårt eget OKQ8 VISA. Här hittar du information om dessa reserveringar, varför de görs och hur du går tillväga om ett belopp som reserverats på ditt konto ej tas bort.

Visa och Mastercards regelverk för branschen innebär att vid köp av drivmedel på pump så skall en reservation genomföras innan tankning påbörjats. Det innebär att kortutgivande bank gör en reservation på 2500 kr när du betalar med kort vid pump på en drivmedelsstation. Har du mindre än 2500 kronor på kontot kan kortutgivande bank välja att reservera den summa du har tillgänglig på kortet istället.
Så fort du har tankat klart ska kortutgivande bank ta bort reservationen och du debiteras för det belopp som du faktiskt har köpt drivmedel för. Det ska ske inom några minuter. Men i vissa fall tar det längre tid vilket vi förstår kan orsaka problem för dig. Det är dock viktigt för dig att veta att det är kortutgivaren, d.v.s. den bank där du har ditt kort, som ansvarar för reservationen och kan hjälpa dig att ta bort den. Så kontakta dem i första hand.
På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om detta med svar som vi hoppas kan hjälpa dig.


Fråga: Stämmer det att ni reserverar 2500 kronor på mitt Visa eller MasterCard när jag köper drivmedel hos er?

Svar: Det är inte OKQ8 som reserverar beloppet på ditt kort, utan det är den bank i vilken ditt kort är utfärdat. Reservationen görs enligt branschstandard som införts av Visa och Mastercard, det är en standard som gäller för alla drivmedelsbolag i Sverige. I normalfallet reserveras 2500 kr för att du som kund ska kunna tanka en full tank med ett köp. Det reserverade beloppet ska tas bort efter ett par minuter. Om inte det görs ber vi dig att kontakta din bank för att få hjälp att ta bort den.


Fråga: Varför har ni infört detta?

Svar: Reservationsbeloppet är ett regelverkskrav från Visa och Mastercard som gäller alla drivmedelsbolag i Sverige. Regelverket gäller endast när du betalar vid pumpen med kort utgivna med varumärkena Visa eller Mastercard (dvs inte OKQ8 Betalkort, OKQ8 Kreditkort eller våra företagskort) . När du betalar i kassan inne i butik eller för andra köp inne på stationen görs reserveringen på det faktiska beloppet, eftersom det är känt redan från början.

Då tankning avbryts vid uppnått reservationsbelopp så har vi satt nivån på reservationsbeloppet för att du ska kunna tanka en full tank i en vanlig bil utan avbrott och krångel.

 

Fråga: När försvinner mitt reserverade belopp?

Svar: Så fort tankningen är avslutad ska kortutgivande bank ta bort reservationen och du debiteras för det belopp som du faktiskt har tankat för. Om den inte tas bort inom ett par minuter ber vi dig att kontakta kortutgivande bank så att de kan hjälpa dig att ta bort det reserverade beloppet.


Fråga: Innebär det att jag inte kan tanka om jag har mindre än 2500 kr tillgängligt på mitt konto?

Svar: Du kan tanka även om du har mindre pengar än 2500 kronor på ditt konto, då reserveras istället det tillgängliga beloppet som finns på kontot. Så fort tankningen är avslutad ska kortutgivande bank ta bort reservationen och du debiteras för det belopp som du har tankat för. Reservationen ska tas bort inom ett par minuter.


Fråga: Gäller det kort från alla banker?

Svar: Ja, alla banker har skyldighet att följa Visa och Mastercards regelverk.


Fråga: Jag har precis tankat hos er och beloppet som reserverades på mitt konto är fortfarande kvar. Hur kan ni göra så?

Svar: Det låter inte alls bra! Vi ber dig att kontakta din bank så snart du kan så att de kan hjälpa dig att ta bort reservationen. Vi på OKQ8 kan tyvärr inte göra det åt dig.

Fler frågor?

Ring kundservice på telefonnummer 020-65 65 65