Reserverade belopp på betalkort

Viktig information om reserverade belopp på betalkort i våra terminaler ute på stationsplan.

Vi vet att många frågar om reserverade belopp som dras när våra kunder tankar och betalar med bankkort (Visa/Mastercard, ej OKQ8 VISA) vid pump på våra stationer. Visa och Mastercard har infört en ny branschstandard för alla drivmedelsbolag i Sverige vid köp av drivmedel vid pump. Från och med den 1 februari skickas en förfrågan till kortutgivande bank om en reservation på 1500 kronor. Har kunden mindre än 1500 kronor på kontot reserveras summan man har på kortet istället.

Så fort tankningen är avslutad ska kortutgivande bank ta bort reservationen och kunden debiteras för det belopp som den har tankat för. Reservationen ska tas bort inom några minuter. Men i vissa fall tar det längre tid vilket vi förstår kan uppröra en del kunder.

Dock är det kortutgivande bank som är ansvarig och som man ska kontakta. Här har vi sammanfattat vad detta beror på och vad som gäller i denna typ av ärenden.


Fråga: Stämmer det att ni från och med den 1 februari reserverar 1500 kronor på era kunders VISA eller MasterCard vid köp av drivmedel?

Svar: Det är inte OKQ8 som reserverar beloppet på kundens kort, utan det är kundens bank i vilken kortet är utfärdat. Från och med den 1 februari har vi efter krav från Mastercard och Visa infört en ny rutin. Den nya rutinen är branschstandard, vilket innebär den gäller för alla drivmedelsbolag i Sverige. Det reserverade beloppet ska tas bort efter bara några minuter. Om inte detta görs ska man kontakta sin bank. Reservationsbeloppet är inget belopp som OKQ8 får utan ett belopp som banken reserverar eftersom man inte vet hur mycket kunden kommer att tanka för.


Fråga: Varför har ni infört detta?

Svar: OKQ8 har infört detta då det är ett regelverkskrav från Visa och Mastercard, som gäller alla drivmedelsstationer. Det gäller alltså enbart när bankkort (Visa/Mastercard, ej OKQ8 VISA) används som betalning vid pumpen, när betalning sker i kassan eller för andra köp inne på stationen reserveras inga pengar.


Fråga: När försvinner mitt reserverade belopp?

Svar: Så fort tankningen är avslutad ska kortutgivande bank ta bort reservationen och kunden debiteras för det belopp som den har tankat för. Reservationen ska tas bort inom några minuter. Om inte detta görs ska man kontakta sin bank.


Fråga: Innebär den här förändringen att jag inte kan tanka om jag har mindre pengar än 1500 kronor på mitt konto?

Svar: Du kan tanka även om du har mindre pengar än 1500 kronor på kontot. Då reserveras istället det tillgängliga beloppet som finns på kontot och så fort tankningen är avslutad ska kortutgivande bank ta bort reservationen och du debiteras för det belopp som du har tankat för. Reservationen ska tas bort inom några minuter.


Fråga: Gäller det alla banker?

Svar: Alla bankar har denna skyldighet, dock får kunder med OKQ8 Visakort inte detta belopp reserverat då vi har stängt av funktionaliteten med reservering av 1500 kronor gällande bensintransaktioner på pump i vårt eget nätverk. Detta har vi gjort för att minimera kundpåvekan så mycket som möjligt.


Fråga: Jag har precis tankat hos er, och mitt reserverade belopp är fortfarande kvar. Hur kan ni göra så här?

Svar: Det låter inte alls bra! Du ska kontakta din bank så snart du bara kan, för att de ska ta bort reservationen.

Fler frågor?

Ring kundservice på telefonnummer 020-65 65 65