Vi finns för att hjälpa dig!

För att komma i kontakt med oss ringer du helgfria vardagar 08.30-17.00:


Ärende  Telefonnummer 
Privat 020-65 65 65 
Företag  020-65 65 65 
Spärra kort  08-506 811 10
(öppet dygnet runt) 

Gäller ditt ärende något av nedanstående, klicka på "v" så får du kontaktinformation.

Hyrbilar

Telefon: 020-850 850
E-mail: hyrbilar@okq8.se (ej bokning)
Öppet: 08:00-17:00 (mån - fre)

Försäkringar

Bil- och villaförsäkring
Telefon: 0771-25 00 75
Öppet: 07:30-21:00 (lör-sön)

Olycksfallsförsäkring
Telefon: 08-506 920 70
Öppet: 08:00-17:00

Skadeanmälan olycksfallsförsäkring
Telefon: 08-508 920 80
Öppet: 08:00-17:00

BackUp - nyteckning, fordonsbyte, premie
Telefon: 020-65 65 65
Öppet: 08:30-17:00

Skadeanmälan, BackUp
Telefon: 0200-87 65 65 
Öppet: 08:00-17:00


Bilverkstad

Telefon: 020-850 850
Öppet: 08:00-17:00 (mån - fre)

Smörjmedel

Order
Telefon: 020-88 88 00
E-mail: smorjmedel@okq8.se
Fax: 08-28 16 69
Öppet: 07:00-17:00

Rådgivning
Telefon: 08-506 80 540
E-mail: produktteknik@okq8.se
Öppet: 07:00-17:00

Bränsle

Öppet: Vardagar 07:00 - 17:00
Telefon: 020-65 65 65
E-mail: foretagsvarme@okq8.se
Postadress: Box 502, 774 27 Avesta

El

Telefon: 0771-40 06 06
E-mail: el@okq8.se
Fax: 0522-64 50 24
Öppet: 9:00-18:00 (mån-tors)            09:00-16:00 (fre)

IDS

Telefon: 08-506 812 00
E-mail: ids@okq8.se
Öppet: 08:00-16:00

Klagomålshantering - OKQ8 Bank

För oss på OKQ8 Bank är det vikigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Om det är så att vi inte motsvarat dina förväntningar vill vi gärna att du hör av dig till oss.

Vad är ett klagomål?
Klagomål mot finansinstitut regleras bland annat i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Där sägs bl. a att med klagomål avses att en kund till ett institut i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål liksom ej heller missnöje som måste anses ha ringa betydelse för kunden. Definitionen av Klagomål har betydelse eftersom det finns ett helt regelverk för hur instituten skall agera i Klagomålsärenden.

Kontakt
I första hand skall du vända dig till OKQ8 Banks kundservice på 020- 65 65 65 för utredning och svar i ditt specifika ärende. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med bankens besked har du möjlighet att vända dig till Klagomålsansvarig under adress OK-Q8 Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 502, 774 27 Avesta. Vidare prövar Allmänna reklamationsnämnden privatpersoners tvister med näringsidkare utan kostnad. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 0200-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning.

Söker du kontaktinformation till OK-föreningarna?
OK-föreningarna