Avgiften som är lätt att glömma

Allt fler missar att betala sin trängselavgift i tid. Transportstyrelsen ser tendenser till att påminnelserna ökar i såväl Stockholm som Göteborg. En anledning tros vara att man övergått till att skicka en allt större andel av sina fakturor som digital post.

– Ett mål med att skicka digital post är att få en säkrare postgång. Tyvärr har vi nu under övergången till digital post fått en ökning av de olika påminnelseavgifterna. Men på sikt hoppas vi att de minskar, säger Jonas Maran, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

2017 utfärdades försenings- och tilläggsavgifter för över 192 miljoner kronor för svenska fordon. Under det första kvartalet i år har påminnelseavgifter på 94,4 miljoner kronor skickats ut.

Sedan 1 januari i år får de som skaffat en digital brevlåda inte längre avier för trängselskatt och infrastrukturavgift skickat som papperspost. Transportstyrelsen ser nu en ökning antalet i missade betalningar.

Trängselskatt tas ut i Göteborg och Stockholm och om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för det datum som står på avin, påförs en tilläggsavgift på 500 kronor. Även den som nyttjar broarna i Sundsvall och Motala betalar infrastrukturavgift och om den inte betalas i tid läggs det på en förseningsavgift på 300 kronor och efter det en tilläggsavgift på 500 kronor. 

– Det är såklart tråkigt att många fordonsägare har fått påminnelseavgifter. Har du som fordonsägare valt att ta emot post till din digitala brevlåda är det jätteviktigt att du även vittjar den. Vi som avsändare ansvarar för att meddelandet når din brevlåda, därefter är det fordonsägarens ansvar att ta del innehållet, säger Jonas Maran.

Ett flertal av de som mottagit avgifterna har också missat att det kan finnas flera betalningar i samma pdf-fil.

– Därför är det viktigt att de som tar emot avierna digitalt scrollar igenom hela filen,  avslutar Jonas Maran.

Text: Vi Bilägare