Barn på landet åker säkrare

Storstadsföräldrar har sämre koll på hur deras barn säkrast ska färdas i bilen.

Undersökningen ”Barnsäkerhet i bil” görs av Norstat på uppdrag av försäkringsbolaget Volvia. Det är tionde året som den genomförs och årets resultat visar att alltfler föräldrar har kunskap om hur barnen åker säkert i bilen.

Bland annat är det fler som har koll på att små barn upp till 4 år ska åka bakåtvända. 2015 åkte nästan en tredjedel (28 %) av alla barn i åldrarna 2-4 år framåtvända. I år har den andelen sjunkit till 19 procent.

– Vi är så glada att se att färre och färre barn sitter framåtvända i bilen för tidigt! Vi arbetar fokuserat med just denna fråga, eftersom det kan innebära livsfara för små barn att sitta framåtvänt. Bland landets 2-4 åringar är det idag bara en av fem som åker framlänges. En av fem betyder i och för sig att fler än 40 000 barn åker felvända i bilarna, vilket givetvis är 40 000 för många, så vi får helt enkelt fortsätta prata om vikten av att åka baklänges, säger Sofia Bergfors, marknads- och kommunikationschef på Volvia.

I år har man för första gången gjort en uppdelning geografiskt i undersökningen. Det visar sig att bilkörande föräldrar på landsbygden har bättre koll på hur barnen sitter säkert, i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är kunskapen om det generellt sett lägre. Bland storstadsbarn under fyra år åker 18 procent framåtvända ibland eller alltid, jämfört med mindre städer där motsvarande siffra är 7 procent.

Dessutom åker 14 procent av barnen i storstäderna kortare sträckor utan bälte, jämfört med 9 procent av barn boendes på landsbygden och 5 procent i mindre städer.

Att tro att låga hastigheter, eller lugn trafik är synonymt med inga olyckor är en falsk trygghet. Faktum är att de flesta olyckor sker just vid kortare färd, nära hemmet och i förhållandevis låga hastighet. För ett obältat barn är risken mer än dubbelt så stor som för ett bältat barn att skadas allvarligt vid en olycka, säger Marie Nordén.

Riktlinjer för barn i bil

  • Barn ska sitta bakåtvända till dess att de är minst 4 till 5 år gamla. När barnet är 135 centimeter långt eller 10-12 år får det åka utan bältesstol eller bälteskudde.
  • Låt inte barnet ha bältet under armen. Det gör inget om det hamnar vid halsen, det är inte farligt och skyddar bättre. Bältet ska inte sitta för långt ut på axeln, för då kan det glida ner och inte lyckas fånga upp barnet på bästa sätt vid en olycka.
  • Köper du begagnad bilbarnstol bör den vara max 10 år gammal om den är bakåtvänd och självklart inte krockad

Text: Maria Dahlin
Källa: Volvia