Bilbältesanvändning ökar

Jönköpingsbor, hallänningar och stockholmare är bäst i Sverige på att använda bilbältet. Det visar en undersökning av 350 000 personer bältesanvändning som NTF gjort. Sämst på att använda bilbältet är män i glesbygd.

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har återigen undersökt hur bra svenskarna är på att använda bilbälte. Mätningarna görs varje år i tätort och 2019 består underlaget av över 350.000 observationer över hela landet.

Totalt sett har användningen av säkerhetsbälte ökat sedan förra året, från 95 procent till 96 procent. Enligt NTF beror ökningen främst på att alltfler passagerare har blivit duktigare på att använda bilbälte. 

Uppdelat på män och kvinnor är det fortfarande så att kvinnor spänner fast sig i större utsträckning, deras bältesanvändning ligger på 98 procent medan i snitt 94 procent av männen använder bälte.

Delas resultatet in länsvis finns en hel del skillnader. I Jämtlands och Norrbottens län är bältesanvändningen lägst: 90 procent. Halland, Jönköping och Stockholm är de områden med högst bältesanvändning: 98 procent. 

Går man sedan in på kommunnivå hamnar Härjedalen i skamvrån, där bara 69 procent av bilåkarna observerades med bälte.

– Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i landet. Vi skulle behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd- och beteendepåverkande insatser mot i första hand manliga förare i glesbygd för att öka användningen, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

För att klara nollvisionens etappmål med högst 220 dödade år 2020, borde bältesanvändningen i nuläget ligga på 98 procent och nästa år öka till 99 procent.

Text: Vi Bilägare