Bilen som säger var den ska

En svårighet med självkörande fordon är att få dem att samspela med den övriga trafiken men brittiska forskare kan ha funnit en lösning. Genom att projicera bilder på marken framför sig kan den självkörande bilen berätta för omgivningen vad den tänker ta sig för.

En brittisk studie visar att nästan hälften, 41 procent av trafikanterna, känner oro för att behöva dela vägutrymmet med självkörande fordon. I Storbritannien pågår ett nationellt forsknings och utvecklingsprojekt kallat UK Autodrive.

Tanken är att man bland annat ska undersöka allmänhetens attityd till självkörande bilar samt möjliga åtgärder för att öka acceptansen hos de som är tveksamma. 

I Coventry genomför man nu en serie praktiska försök. Självkörande bilar får köra runt på en testbana samtidigt som forskare mäter tillitsnivån hos gångtrafikanter. Frågan är om de oskyddade trafikanterna känner sig väsentligt tryggare när de kan se vad bilarna planerar att göra härnäst.

Bilarna har utrustats med ett system som projicerar en serie lysande linjer framför fordonen. Bilarna, som kallas Pod, har utvecklats av innovationsföretaget Aurrigo. Linjernas mellanrum kan justeras beroende på hastighet. Vid acceleration tänjs mellanrummen ut och när bilen bromsar blir avståndet mellan linjerna kortare. När en sväng närmar sig sprider sig linjerna antingen åt höger eller vänster beroende på planerad rutt.

- Precis som med vilken ny teknik som helst måste människor lära sig att lita på den. När det gäller autonoma fordon måste fotgängare ha tillit att de kan korsa vägen säkert. Denna banbrytande forskning utgör grunden för den pågående utvecklingen i hur självkörande bilar kommer att interagera med människor i framtiden, säger Pete Bennett, forskningschef för Jaguar Land Rovers avdelning för framtida mobilitet, ett av de företag som deltar i UK Autodrive. 

Text: Vi Bilägare