Bildskärmar suddar bort den blinda fläcken

Skymd sikt kan snart vara ett minne blott då ny teknik trollar bort vindrutestolparna. Innovationen höjer säkerheten för bilister såväl som för oskyddade trafikanter och bilindustrin är mycket intresserad.

Skymd sikt kan snart vara ett minne blott då ny teknik trollar bort vindrutestolparna. Innovationen höjer säkerheten för bilister såväl som för oskyddade trafikanter och bilindustrin är mycket intresserad.

 
Många trafikanter har säkert varit med om att böja sig framåt för att försöka se runt en skymmande vindrutestolpe, så kallad A-stolpe.

Området mellan vindruta och sidoruta kan utgöra en blind fläck för den som kör, eftersom det kan dölja sig både gångtrafikanter, cyklister eller andra bilar i vyn. Dessutom har strängare krav på krocksäkerhet styrt biltillverkare mot att tillverka allt bredare A-stolpar.

Hur mycket som döljs av stolpen varierar och den blinda fläcken blir större ju längre från bilen man mäter. Forskarna har konstaterat att i vissa fall döljs en meter breda områden redan på 3,5 meters avstånd från bilen. Det är mer än tillräckligt för att till exempel dölja ett barn som springer mot bilen. Flera försök har gjorts för att lösa det här problemet genom åren. Bland annat visade Volvo en konceptbil kallad SCC år 2006 som hade genomskinliga vindrutestolpar men lösningen kom aldrig i produktion.  

Nu presenterar däcktillverkaren och bilindustriunderleverantören Continental en elektronisk lösning. Med sin ”Virtual A-pillar” har de monterat en kamera på A-stolpens utsida och bilden visas på en skärm placerad på stolpens insida. På så sätt är det som om föraren kan se rakt igenom stolpen. För att projiceringen ska bli så korrekt som möjligt följer systemet förarens huvudrörelser. Bildskärmen är av typen OLED och har extra hög upplösning för bästa möjliga bildkvalitet. Skärarna är böjda runt vindrutestolparna för att se ut som om de är en integrerad enhet av konstruktionen.   

Genom att kombinera och implementera avancerad teknik i fordonet har Continental skapat en lösning som eliminerar A-stolparnas blinda fläckar framåt, vilket bidrar till att minska en kritisk säkerhetsrisk som upplevs av så många trafikanter, säger Karsten Michels, chef för interiöra system och teknologi på Continental. 

Tekniken testas just nu i en rullande provbänk vid Continentals forskningscenter i Michigan, USA. Flera biltillverkare uppges redan ha uttryckt intresse för tekniken.  

Text: Vi Bilägare

Illustration: Continental.