Det rätta virket

Konceptbilen Biofore visar inte några stora nyheter i väghållning, komfort eller motorteknik. Den stora skillnaden från andra bilar är istället att den är byggd av trä.

Biofore är byggd i Finland av det finska trävaru-  och skogsföretaget UPM samt universitetet Metropolia i Helsingfors. Utvecklingen av Biofore och materialen den är byggd av, ingår i samarbetsprojektet LIGHTer som syftar till att ta fram en rad lättviktskoncept.

Det finansieras bland annat med stöd från Vinnova och Energimyndigheten. Motor, hjulupphängning och bromsar kommer från Volkswagen Polo. Andra delar är lånade från Mercedes.

Namnet Biofore är en hopslagning av orden biologisk och forest, skog på engelska. Biofore är registrerad och fullt laglig att köra på allmän väg.

Det som sticker ut är förstås byggmaterialet. Karossen är nästan helt byggd av träfibrer blandat med bioplast, vissa delar är byggda av kolfiber. Även stora delar av inredningen är byggd av UPM:s träfibermaterial. Nästan hela bilen är återvinningsbar och klimatvänlig att producera. Dessutom är den lätt. Biofore är större än den Polo som fått bjuda på delar men väger ändå inte mer.

–När vi började berätta om projektet var det många som skrattade åt oss för att vi skulle bygga en träbil. Men allt eftersom arbetet har gått framåt har fler förstått vad vi gör och den här bilen är beviset på att det fungerar, säger Harri Santamala, projektledare från Metropolia.

Satsningen är till största delen sponsrad av skogsindustrin i Sverige och Finland som ser det som en möjlighet att öka lönsamheten när pappersförbrukningen minskar. Tack vare pengarna från skogsindustrin, stödet från högskolorna och forskare och studenters engagemang har de olika materialen kunnat utvecklas och till slut bli en konceptbil som visar att det fungerar. 

–Det här är ett bra exempel på ett samarbete mellan studenter, skolor, industri och myndigheter, säger Harri Santamala.

Materialet är inte bara användbart för bilbyggande, konceptbilen är snarare till för att visa materialets potential och väcka intresse i bilindustrin. Förhoppningen är i första hand att andra branscher ska bli så intresserade att produktionsmetoderna ska kunna utvecklas.

Än så länge är det främst där hindren ligger; produktionen tar längre tid än plåtproduktion och det medför förstås kostnader. Det innebär att till en början behövs företag som är mer intresserade av utvecklingen av nya, miljövänliga, material än av att maximera vinsten.

–Till att börja med blir materialet intressant för olika specialfordon. Redan i dag används biokompositer men inom tio år kommer vi få se en markant ökning av de här materialen, säger professor Mikael Skrifvars, ansvarig för projektet vid Textilhögskolan i Borås.

 

Fakta LIGHTer

LIGHTer är en så kallad samarbetsarena där olika företag, forskningsinstitut, föreningar, myndigheter och så vidare kan mötas för att utveckla lättviktsprodukter. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft genom branschöverskridande samarbete inom lättviktsteknologi. Bland annat utvecklas lättviktsteknologi för bil-, fartygs- och byggindustrin.

 

Text: Anderas Svensson
Foto: Andreas Svensson, Harri Santamala.