2020 - året då elbilarna får sitt stora genombrott

Nya skatteregler och tuffa utsläppskrav på EU-nivå öppnar för att elbilarna får sitt verkliga genombrott i Sverige i år.

Sveriges bilister har redan påbörjat övergången från fossilt drivna bilar till elbilar och laddhybrider. Under 2018 såldes 7 078 elbilar, en siffra som mer än fördubblades när det under 2019 inregistrerades hela 15 587 batteridrivna elbilar.  Utvecklingen håller i sig spår Jessica Alenius, vice vd på branschorganisationen Bil Sweden. 

Vi tror att de laddbara bilarna kommer att utgöra 30 procent av försäljningen 2020 och 2021 tror vi att 40 procent av alla nyregistrerade bilar kommer att vara laddbara.

Flera faktorer samverkar för att driva på elektrifieringen av bilmarknaden. Vid årsskiftet infördes ett nytt sätt att beräkna den årliga fordonsskatten i Sverige. Skatten är liksom tidigare baserad på bilarnas bränsleförbrukning och därmed koldioxidutsläpp. Skillnaden är att en mer rättvisande testmetod, WLTP (World harmonized Light-duty vehicles Test Procedure) har ersatt den tidigare mer förlåtande normen NEDC (New Europeean Driving Cycle). Enligt Vägtrafikregistret innebär den nya testmetoden att det angivna CO2-utsläppet ökat med i genomsnitt 18,8 procent för bensin och dieselbilar. Resultatet har blivit kraftigt höjd beskattning för vissa modeller vilket ökat efterfrågan på gynnsamt beskattade elbilar och laddhybrider.

En annan viktig faktor är att från och med i år gäller nya EU-regler som tvingar biltillverkarna att betala böter för varje såld modell som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per km. Detta har medfört ett kraftigt fokus från bilindustrin på att ta fram nya modeller som har lägre utsläpp och helst inga utsläpp alls. De flesta tillverkarna kommer att lansera flera nya elektrifierade bilar under de kommande åren. 

- Under de kommande två åren förväntas utbudet av laddbara fordon öka kraftigt, säger Jessica Alenius. Det kommer 100 nya rena elbilsmodeller och 100 nya laddhybridsmodeller – i olika prissegment. Det är viktigt att infrastrukturen byggs ut i takt med att utbudet ökar.

Vid 2019 års utgång fans 7 500 offentliga laddställen i Sverige.  OKQ8 erbjuder i dagsläget normalladdning, 22 kW, på tio OKQ8-stationer, men även snabbladdning med upp till 50 kW effekt på 36 stationer, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Målet är att inom fem år erbjuda laddning på alla OKQ8-stationer.