Vi blir sämre på att hålla hastigheten

Förra året körde var tredje bilist för fort. Och allra värst är det på 40-sträckorna.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har mätt farten på 1,5 miljoner bilar på 23 olika orter i Sverige. Detta på sträckor med skyltad hastighet mellan 40 kilometer i timmen upp till 70 kilometer i timmen.

Kontrollerna genomförs varje år och nu är resultaten från 2018 här. Det visar sig att 34 procent av trafikanterna kör fortare än tillåtet. Det är en ökning från året innan då 33 procent översteg tillåten hastighet.

Studeras statistiken mer detaljerat står det klart att regelefterlevnaden på 40-sträckor är sämst. Här körde nästan hälften, 47 procent för fort 2018. Det är samma andel jämfört med föregående år.

– Det är den enskilde bilisten som väljer att köra för fort i tätort och det är ofta ett medvetet val. Om man förstod hur det egna beteendet påverkar andras säkerhet, i synnerhet oskyddade gående och cyklister, så borde valet att hålla hastigheten vara enkelt men den insikten verkar saknas i dagens samhälle, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

På sträckor med 50 kilometer i timmen överskred 34 procent gällande hastighet. Laglydigast var bilisterna på 60- och 70-vägar där 79 procent höll sig under vad som var tillåtet. Men – jämför man med 2017 är det just på 60- och 70-vägarna som ökningen andelen i fortkörare skett.

NTF säger dock att de sträckorna håller sig inom nollvisionens målnivå om 80 procents hastighetsefterlevnad som är uppsatt till 2020. De menar också att det inte finns någon signifikant skillnad om man jämför 2017 och 2018 års siffror med varandra på 60- och 70-vägar.

Fakta

Så många höll rätt hastighet 2018 (2017 års resultat inom parentes): 

  • 40 km/tim: 53% (53%) 
  • 50 km/tim: 66% (66%)
  • 60 km/tim: 80% (81%) 
  • 70 km/tim: 79% (81%)
  • Snitt i hastighetsefterlevnad, samtliga sträckor: 66% (67%)

Text: Vi Bilägare

Foto Niklas Carle.