Så kan ditt företag förenkla övergången till en eldriven fordonsflotta

OKQ8:s mål är att ha nettonollutsläpp i hela värdekedjan 2035. En viktig del i det arbetet är att göra det enkelt för företag att ställa om till en eldriven fordonsflotta så att även de kan nå sina klimatmål. 
– Vår helhetslösning knyter ihop alla delar och fungerar sömlöst under hela företagets omställning, säger Svante Fredin, produktchef e-mobility på OKQ8.

Fordon står idag för en betydande del av de globala utsläppen och genom att byta ut fossila bränslen mot elektricitet producerad från förnybara källor minskar utsläppen avsevärt. 

– Elektrifiering är ett kraftfullt verktyg för att minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. När företag elektrifierar sina fordonsflottor bidrar de till den gröna omställningen och en mer hållbar utveckling, säger Svante Fredin, produktchef för e-mobility på OKQ8.  

Kortet som gör det enkelt

För att kunna hjälpa kunderna att ställa om till mer hållbara lösningar erbjuder OKQ8 en bred portfölj av produkter – bland annat biobränslen, elavtal, laddlösningar och företagskort som alla kompletterar varandra. 

–Vi har byggt upp branschkunskap och erfarenhet av mobilitet och fordonskunder under många decennier. En elektrifierad fordonsflotta är en viktig del av lösningen och då kan vi stötta med en helhetslösning som fungerar sömlöst under hela företagets omställning – oavsett om flottan är helt elektrifierad eller består av en kombination av elektriska, hybrida och fossila fordon, säger Svante Fredin. 

Med OKQ8:s företagskort blir övergången från fossildrivna till eldrivna fordon enklare genom att alla drivmedelsköp, både flytande och el, samlas på en och samma faktura. 

– Kortet gör det med andra ord möjligt att tanka och ladda på ett och samma kort. Det kopplar även ihop administrationen kring fakturering och drivmedelsersättning till de anställda på ett skattemässigt korrekt sätt. Detta är mycket uppskattat bland våra kunder eftersom detta tidigare varit krångligt. 

Framtidssäkrade laddboxar

Med det ökande antalet elfordon måste det också vara smidigt att ladda. För att öka tillgängligheten för elbilsförare i hela landet bygger OKQ8, i samarbete med Skellefteå Kraft, Sveriges största nätverk för snabbladdning och 2026 hittar du över 800 laddpunkter på 300 OKQ8-stationer längs de svenska vägarna. 

– I vår app OKQ8 Elbilsladdning hittar föraren enkelt närmaste laddstation – såväl våra egna stationer som andra operatörers i samma nätverk – i dag drygt 1 200 runt om i landet. Du kan även filtrera på olika typer av laddning som passar din bil, säger Svante Fredin. 

För att få en heltäckande och bra laddningslösning måste elfordon även kunna laddas på arbetsplatsen och hemma. OKQ8 erbjuder prisvärda paketlösningar där både rådgivning och installation ingår. Laddboxarna är både kvalitets- och framtidssäkrade och passar såväl arbetsplatsen som hemma hos de anställda. 

– Att boxarna är framtidssäkrade innebär att de är förberedda för att kunna hantera nya funktioner i takt med att tekniken utvecklas, förklarar Svante Fredin. 

Gör laddaren publik

För att hjälpa andra att vara klimatsmarta och samtidigt skapa lönsamhet kan företag även erbjuda kunder och besökare möjligheten att ladda bilen på företagsparkeringen.

– Att sälja laddning är något som intresserar många företag. Men då är det viktigt att följa Skatteverkets riktlinjer. Därför har vi tagit fram en lösning som säkerställer att det sker på ett skattemässigt korrekt sätt. Det enda företaget behöver göra är att bestämma hur deras laddare ska användas, vilka av sina laddare de vill ska vara öppna för allmänheten och vilket pris de vill ta för laddningen. 

– Stationen blir då också synlig i vår app, OKQ8 Elbilsladdning, där kunderna enkelt kan se om laddstationen är ledig eller upptagen, säger Svante Fredin.

Läs mer om vårt erbjudande för elbilsladdning hos företag