Sju vanliga frågor om förnybar diesel

Nu kan du köra helt förnybart i en vanlig dieselbil – tack vare drivmedlet Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Men hur bra är det för miljön, funkar det i alla bilar och vad kostar det? Här är några av de vanligaste frågorna om det förnybara drivmedlet, och expertens svar.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) gör det möjligt att minska utsläppen från en vanlig dieselmotor.
– Ett utmärkt alternativ för dig som vill välja bort fossila bränslen men inte har möjlighet att exempelvis skaffa en elbil, säger Erik Stenströmer Moglia, Fuel Manager, OKQ8 Scandinavia.

Men frågorna är många om den förnybara dieseln. Erik Stenströmer Moglia svarar här på de vanligaste.

1. Kan man tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) i alla dieselbilar?
– Många dieselfordon är godkända för Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) och antalet godkända fordon ökar hela tiden. I nya bilar ska du titta efter märkningen XTL i tanklocket, som visar att bilen är godkänd för HVO100 av biltillverkaren, eller i instruktionsboken. Orsaken till att en modell inte är godkänd handlar i regel om att biltillverkaren inte hunnit göra alla tester som krävs. Själv har jag jobbat med drivmedlet sedan 2014 och aldrig varit med om att det orsakat några tekniska problem på någon bil. Neste MY Förnybar Diesel är en kemisk kopia av fossil diesel, så rent praktiskt går det att tanka i alla dieselmotorer.

2. Vad är Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?
– HVO står för Hydrerad (vätebehandlad) Vegetabilisk Olja. Det är ett förnybart bränsle som tillverkas genom vätebehandling av oljor, avfall och restprodukter. På molekylnivå är drivmedlet ”en tvilling” till fossil diesel, vilket innebär att HVO har samma positiva egenskaper som vanlig diesel – men inte de negativa för miljön. Du kan blanda Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) med fossil diesel i din tank utan problem. HVO100 betyder att drivmedlet innehåller HVO till 100 procent.

3. Hur påverkas bilens prestanda?
– Framför allt positivt. Tack vare dess höga cetantal (tändvillighet) har Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) en effektiv, ren förbränning som ger fordonet extra kraft. Många upplever att bilen blir piggare. Drivmedlet är generellt bättre vid kallstarter och gör att bilen går tystare vid tomgång än om du tankat med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel fungerar bra i kyla ner till minus 30.

4. Vilka fördelar har Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) jämfört med vanlig diesel?
– Drivmedlet är tillverkat av förnybara råvaror och minskar klimatpåverkan markant jämfört med fossil diesel, sett till de totala koldioxidutsläppen. Men bilen släpper också ut mindre partiklar, kolväten och kväveoxider. Andra praktiska fördelar med Neste MY Förnybar Diesel är att det kan lagras under lång tid utan att tappa kvalitet. Det är dessutom mindre miljöfarligt vid spill och luktfritt – utan svavel, syre och aromatiska föreningar. Sett till köregenskaper är den vanligaste återkopplingen vi får från kunder att bilen fungerar väldigt bra tekniskt när den går på Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).

5. Vad kostar Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) – är den dyrare än vanlig fossil diesel?
– Ja, den förnybara dieseln är något dyrare per liter än fossil diesel, men tankar du en normal tank på cirka 35 liter blir det ändå inte så stor skillnad per tankning. Själv tycker jag att det är en liten merkostnad med tanke på den betydande insatsen man gör för miljön.

6. Hur tankar jag med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)?
– Du tankar på samma sätt som andra drivmedel på stationen, pumpen och munstycket ser ut och fungerar likadant.

7. Var kan jag tanka?
– OKQ8 erbjuder Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) 136 stationer idag, från Malmö i söder till Pajala i norr. Men det kommer att bli fler; redan till årsskiftet 20/21 finns det tillgängligt på 165 stationer och ambitionen är att det förnybara drivmedlet Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) ska finnas på OKQ8:s alla 740 stationer längre fram. Håll dig gärna uppdaterad här.