Gräs från vägkanten blir biogas

I ett nytt projekt ska det gräs som slåttras längs vägkanter omvandlas till biogas. Projektet ska kunna minska de totala koldioxidutsläppen med 700 ton under tre år vilket motsvarar utsläppen från 400 personbilar.

Gräset från de 20 000 mil vägkanter som slåttras varje år för att förbättra sikten och trafiksäkerheten kan i framtiden komma att bli biogas. Ett nytt pilotprojekt har körts igång i Trelleborg, Skurup och Svedala för att försöka omvandla det slåttrade gräset till biogas som kan användas för att driva bilar och bussar.
Projektet löper under tre år innan det ska utvärderas. Faller det väl ut kan verksamheten komma att byggas ut. Slåttringen görs med en specialutvecklad maskin som ska suga upp biomassan samtidigt som den skärs av. Fordonet kommer köra i 3 km/timmen, vilket är halverad hastighet jämfört med vid Trafikverkets ordinarie skötsel. Av trafiksäkerhetsskäl kommer uppsamlingen därför genomföras på mindre vägar med lite trafik.

–  I vägkanterna finns en stor mängd biomassa som i dag inte utnyttjas, men som skulle kunna användas för energiutvinning i stor skala över hela landet, säger Sven Hunhammar, Trafikverkets miljödirektör.

Under de tre åren beräknar Trafikverket att det slåttrade gräset ska bidra till att sänka koldioxidutsläppen med 700 ton.

– Denna vinst räknar vi med trots att pilotprojektet genomförs på en väldigt begränsad yta. Det innebär att om detta arbetssätt kan börja användas i hela landet så ser vi en stor potential, säger Sven Hunhammar. 

Det finns ett antal gasbilar på den svenska marknaden men försäljningen går trögt. De flesta stora tillverkare som tidigare sålt bilar som går att köra på biogas har lagt ned sina satsningar för att istället fokusera på eldrift.
Om gasbilarna tankas med lokalt producerad biogas kan dock bilens klimatprestanda bli riktigt bra och enligt flera undersökningar är biogasbilar det näst bästa alternativet ur klimatsynpunkt efter elbilar.

En riskfaktor som kan försvåra för projektet är om det skulle vara mycket skräp utmed vägkanterna. Detta eftersom biogasanläggningen inte klarar av för mycket föroreningar i den insamlade biomassan.

- En förutsättning för att slåttrat biomaterial ska kunna omvandlas till biogas är att vägkanterna som slåttras är mer eller mindre rena från skräp. Vi vill därför påminna allmänheten om att vi tillsammans måste tänka på att hålla vägkanterna rena och inte slänga skräp där. Det gäller såklart alltid, men blir extra viktigt här, säger Sven Hunhammar.

 
Text: Vi Bilägare