Hälften struntar i varningslampan

Väljer du att ignorera varningslampor som tänds på bilens instrumentpanel? En brittisk undersökning visar att du i så fall inte är ensam. Mindre än hälften av bilförarna åtgärdar uppdykande problem omedelbart.

Den brittiska bilhandlarkedjan Robins & Day beslutade sig för att göra en enkätundersökning bland 2000 brittiska bilister om hur väl de känner sin bils varningssystem. Den grundläggande frågeställningen var hur lång tid det tar innan förarna reagerar och agerar till följd av varningslampor som tänds på instrumentpanelen. 

Undersökningen visade att bara 46 procent av bilisterna väljer att åtgärda felmeddelanden direkt när de dyker upp i bilen. 19 procent fortsätter att köra med varningen tänd i två dagar ytterligare – även om den lyser rött.

Som skäl till varför de ignorerar varningarna uppgav 40 procent att de trodde att det var en felaktig indikation på grund av något fel i instrumentbrädan. 34 procent angav att de var rädda för de kostnader en eventuell reparation skulle innebära och 24 procent uppgav ren och skär lathet som orsak.


Undersökningen visade också att bara var femte bilförare kunde identifiera grundläggande varningsmeddelanden så som ”kontrollera däcktrycket” och ”varning för låg oljenivå”.

Bara 15 procent av deltagarna i studien sade sig vara säkra på att de kunde identifiera alla bilens varningslampor utan att ta hjälp av instruktionsboken.  

"Även om det är naturligt att vara bekymrad över bilkostnader kan du drabbas av en större räkning i slutändan om du väljer att ignorera de belysta symbolerna", skriver Robins & Day.

Text: Vi Bilägare
Foto: Simon Hamelius