Hastighetsstöd blir lagkrav

Om ett år införs krav på att alla nya bilar måste ha en funktion som underlättar för föraren att följa gällande hastighetsbegränsning. Systemet kallas ISA och enligt EU ska det minska antalet dödsolyckor med 20 procent.

EU-parlamentet har beslutat att det nya systemet Intelligent Speed Assistance (ISA) ska sitta som standard i alla nykonstruerade modeller som säljs från maj 2022 samt i existerande modellserier från maj 2024.

Med hjälp av kameror och i vissa fall data från bilens navigationsutrustning, håller systemet reda på aktuell hastighetsbegränsning på det vägavsnitt där man för tillfället färdas. Föraren trampar på gaspedalen som vanligt men bilen begränsar automatiskt motoreffekten så att fartgränsen inte överskrids. Det finns en ”kickdown”-funktion som gör att systemet kopplas ur om föraren trampar gaspedalen i botten. Bilen bromsar inte själv för att sänka hastigheten och ISA-systemet går också att slå av temporärt för den förare som inte önska använda det. Redan nu är många bilar utrustade med ISA eftersom det gett tillverkarna extrapoäng i säkerhetsrankningen hos Euro NCAP. 

Varningssystemet införs för att minska antalet olyckor i trafiken och för att bilförare ska undvika att få hastighetsböter. Enligt EU kan systemet minska antalet trafikolyckor med 30 procent och antalet dödsolyckor med upp till 20 procent. 
Förutom säkerhetsvinsten menar EU-parlamentet att ISA bidrar till miljövinster i form av lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp av koldioxid. Det bidrar även till en lugnare och behagligare trafikrytm vilket gör att oskyddade trafikanter såsom cyklister och gångtrafikanter känner sig tryggare i trafiken. 

Text: Vi Bilägare

Foto: Nicklas Carle.