Ladda elbilen hemma - som en del i företagets helhetslösning

Att göra det möjligt för de anställda att ladda elbilen hemma över natten är smart, eftersom det oftast är då elen är som billigast. Här förklarar Svante Fredin, produktchef e-mobility på OKQ8, hur det fungerar med fakturering och milersättning och hur det hela lirar med Skatteverkets regler. 
– Lösningen stöttar alla ersättningsmodeller för drivmedel, säger han. 

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina medarbetare en laddbox hemma. Det är ett bra, och ofta nödvändigt, komplement till de publika laddstationerna och laddning på arbetsplatsen. 

– Våra laddboxar passar såväl villan som bostadsrättsföreningen och kan kopplas ihop med vår helhetslösning. På så vis kan medarbetaren använda samma företagskort oavsett om laddningen sker hemmavid, längs vägen eller på arbetsplatsen, säger Svante Fredin, produktchef e-mobility på OKQ8. 

Administrationen förenklas

OKQ8:s helhetslösning inkluderar inte bara laddboxen utan även installation och driftstjänst. Där ingår även rådgivning och stöd till företag genom hjälp med hanteringen av produkten och valet av drivmedelsförmån. 

– När laddboxen är på plats är den enkel att använda. Den är kopplad till vår driftstjänst som automatiskt samlar ihop laddningarna oavsett var bilen laddas. Lösningen stöttar dessutom alla ersättningsmodeller för drivmedel, det vill säga delat drivmedel, komplementsregeln och huvudregeln. 

På så vis kan de anställda få ersättning för de mil som de kör i tjänsten på samma sätt som tidigare – oberoende var de laddar sina fordon och vilka drivmedel som tankas. Allt i enlighet med Skatteverkets regler. 

Arbetsgivaren slipper också den extra administration som kommer med att hantera flera olika system – krångel som ofta förknippas med omställningen till en eldriven fordonsflotta. 

– Det går också bra att få ett separat kort för den privata laddningen, säger Svante Fredin.

Tryggt, säkert och framtiden

Att ladda en elbil med en laddbox hemma är också säkert och går snabbt. Du kan utnyttja hela bilens laddkapacitet och ladda upp till tio gånger snabbare jämfört med ett vanligt eluttag.

Att ladda en elbil i ett vanligt eluttag kan dessutom innebära allvarliga säkerhetsproblem och en brandrisk då vanliga eluttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. Det är därför något som Elsäkerhetsverket starkt avråder från. 

– Laddboxarna, som kommer från Charge Amps och Zaptec, är både kvalitets- och framtidssäkrade och passar såväl hemma som på arbetsplatsen. Att de är framtidssäkrade innebär att de är förberedda för att kunna hantera nya funktioner i takt med att tekniken utvecklas, förklarar Svante Fredin. 

Det kommer nämligen en ny standard, Vehicle to Grid, V2G, som innebär att elbilar laddas från elnätet, men också kan ge energi tillbaka. 

– Man kan då balansera belastningen i nätet, till exempel genom att ta ström då det är låg belastning och billigt och återföra denna mot ersättning då belastningen och priset är högt. Våra laddboxar är alltså förberedda för denna nya teknologi.