Minskade utsläpp när byggspecialisten bygger om

Med över 150 000 kunder, 600 tjänstebilar och 180 etableringar i hela Sverige har Saint-Gobain Distribution, SGDS Gruppen, siktet inställt på fossilfri distribution i hela Sverige till 2030. Koncernen har redan kommit en bit på vägen.
– Vi har successivt ställt om fordonsflottan, säger Hanna Hallin, företagets hållbarhetschef.

SGDS omsätter drygt 19 miljarder kronor och ägs av Saint-Gobain, som är en av världens äldsta industrikoncerner. Gemensamt för koncernens bolag – däribland Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons kakel – är att de säljer produkter till proffs inom respektive bransch.
Målet för koncernen är att vara den ledande möjliggöraren av hållbart byggande och anläggning i Sverige.

Ladda hos OKQ8

Hanna Hallin, som är hållbarhetschef inom bolaget, menar att byggbranschen mycket väl kan vara den bransch som allra mest påverkas av nya regler kring hållbarhet.
 

– Vi arbetar offensivt med att stötta våra kunder med produkters miljöpåverkan i syfte att minska koldioxidavtrycket. Det finns tydliga regler för detta och det omfattar allt från produktion till transport, säger hon.
 

Till 2030 har SGDS satt ett mål om fossilfri distribution i hela Sverige, i linje med Fossilfritt Sveriges definitioner – och netto noll klimatutsläpp i hela värdekedjan, det vill säga från produkterna de säljer till leveransen av dem, till 2045. 

Nästan halverade utsläpp i Scope 1

En del i arbetet är att ställa om till en elektrifierad fordonsflotta. I Sverige har koncernen 600 tjänstebilar och enstaka lastbilar.

– Våra kollegor som tillbringar mycket tid i bilen är engagerade och vill bidra positivt till våra barns framtid, säger Hanna Hallin.

Mellan 2019 och 2022 uppnådde SGDS en minskning av utsläppen i Scope 1, det vill säga utsläpp som sker i den egna verksamheten från exempelvis fordon, med 48 procent.

– Vi har successivt ställt om tjänstebilsflottan. Vår omställningsstrategi bygger på en teknikuppgradering, där vi i första hand vill uppgradera fordonen till ny teknik såsom eldrift, eller biogas för lastbilar. Vi vill inte bara byta bränslet, utan främja en ny transportsektor, säger Hanna Hallin.

 

Ställer om genom helhetslösning

I sin omställning har SGDS tagit hjälp av OKQ8 och Ziklo.

– Vi valde OKQ8 för att vi ville undvika att handla upp lokala aktörer för våra olika butiker och kontor, både för att kvalitetssäkra underhåll och rapportering av förbrukning. Lösningen som OKQ8 och Ziklo tillhandahåller gör att kollegorna dessutom kan ladda med samma företagskort även utanför våra anläggningar, säger Hanna Hallin.

– Att få en enkel lösning för att successivt kunna tillhandahålla laddstolpar åt våra kollegor och våra kunder runt om i Sverige har varit ovärderligt. Det är smidigt att ha en sammanhållen kontakt både för installation och service av laddstolpar, oavsett var i landet vi har behov. Tillsammans med OKQ8 har vi nu installerat ca 200 laddpunkter på våra butiker och kontor runt om i landet, fortsätter hon.

– Tjänstebilsförare på SGDS som kör elektrifierade bilar vill såklart kunna ladda hemma, på kontoret och på olika publika stationer – samtidigt som laddhybrider behöver tankas med fossilt drivmedel, säger Johan Iversen avtalsansvarig för SGDS på Ziklo. 

– Vårt samarbete och helhetslösningen tillsammans med OKQ8 gör det möjligt att fånga upp all drivmedelskostnad till vår administrativa hantering som i sin tur fördelas och faktureras SGDS och föraren.

En utmaning för företags omställning ser Hanna Hallin i tillgången till eldrivna fordon, samt i vilken takt laddstationer blir tillgängliga runt om i Sverige. 

– Vi har också behov av elbilar som klarar arktiska förhållanden, då vi kör långa sträckor till kunder i nordligaste Sverige. Vi löser successivt laddstolpar vid strategiska placeringar där de får högst effekt. Det finns exempelvis bättre med laddstolpar just nu i Stockholm än i Umeå, där både kunder och säljare reser längre.