Nya filer för grön och säker trafik

Bilar som går på el eller kör av sig själva får egna filer. Försök med nya körfält ska snart vara igång.

Trafikverket planerar att testa ”gröna körfält”, där bara elbilar och andra bilar som drivs av fossilfria bränslen får köra, samt särskilda filer för självkörande fordon. Tanken är att de nya körbanorna ska minska trafikens klimatpåverkan och höja trafiksäkerheten.

Inspirationen till de gröna körfälten kommer bland annat från Norge, där elbilar får lov att köra i bussfilerna.
– Det är svårt att bygga infrastruktur utan att skapa mer utsläpp. Tillför man kapacitet blir det generellt mer trafik och så länge vi inte har koldioxidneutrala transporter blir det mer utsläpp. Test med körfält enbart för fordon som inte släpper ut någonting kan driva på utvecklingen mot mer koldioxidneutrala transporter, säger Johannes Berg.

Som ett första test ska ett befintligt körfält göras om, det kan ske redan nästa år om allt går vägen. För att det hela ska fungera måste bilarna vara övervakade med gps, men det kan också behövas annan utrustning. Kameror kan också komma att användas för att motverka tjuvåkning.

Det största problemet, enligt Johannes Berg på Trafikverket, är att hitta lämpliga vägar.
– Det får inte ske på alltför stor bekostnad på kapaciteten i övriga körfält. Vi har väldigt sällan mer än tre körfält, ofta två. Vi har inte så mycket att spela med. 

Hur vanliga körfälten kan bli är för tidigt att säga.
– Det beror på hur testerna går. Visar det sig att det skapar incitament att byta fordon eftersom det ger sådana tidsvinster, då kommer det säkert bli aktuellt på fler ställen. 

För att ge utvecklingen av självkörande fordon en skjuts vill Trafikverket också införa särskilda körfält för tester av sådana bilar.
– Självkörande fordon är intressanta om man tittar utifrån trafiksäkerhet. De är programmerade att alltid följa trafikreglerna, vilket betyder att vi i princip inte får några olyckor. Därför finns incitament för oss att försöka främja en utveckling mot mer självkörande fordon, säger Johannes Berg.
Separata körfält behövs enligt Trafikverket eftersom de självkörande bilarna inledningsvis kommer att köra extremt försiktigt och i lägre hastigheter. På sikt är dock tanken att släppa på andra bilar i körfältet.
– Vi måste testa i kontrollerade miljöer så att tekniken är helt ”bulletproof”, säger Johannes Berg som menar att en möjlig teststräcka vore väg 73 mellan Nynäshamn och Västerhaninge.

– Den sträckan har hög motorvägsstandard och överkapacitet. Där skulle man kunna upplåta ett körfält och låta industrin testa sina fordon. 
Trafikverket har fått flera förfrågningar om tester av självkörande bilar ute i trafiken men det dröjer troligtvis tre till fyra år innan den första teststräckan finns på plats.

Text: Vi Bilägare
Illustration: Niklas Carle
Bild: Johannes Berg, utredningsledare Trafikverket.