Så kan Johan köra klimatsmartare – med sin dieselbil

Johan ville minska sina växthusgasutsläpp i tjänsten, utan att behöva skaffa en elbil. Då upptäckte han den förnybara dieseln Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).

– Jag försöker vara medveten om mitt klimatavtryck, så det här är perfekt för mig, säger han.

Fotografen Johan Gunséus bor i Stockholm, men veckopendlar till Umeå för att arbeta. I huvudstaden klarar han sig bra med cykel och lokaltrafiken. Men uppe i Västerbotten, där avstånden är betydligt längre, behöver han en bil för att smidigt kunna ta sig mellan uppdragen.

– Inför mitt senaste bilköp funderade jag en hel del. Jag ville hålla nere mina utsläpp så mycket som möjligt, men en ren elbil var inte ett realistiskt val på grund av prisbilden. Ett tag tittade jag på en hybrid, men de föll bort med anledning av den korta räckvidden för eldriften. Till slut köpte jag en tre år gammal dieselbil istället, berättar Johan.

Han hade tidigare bara hört talas om dieselalternativet HVO100, men nu började Johan leta efter mer information. Snart upptäckte han att OKQ8 under 2020 hade börjat sälja Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) – bland annat på en station i närheten av Johans bostad – för att kunna erbjuda så många svenskar som möjligt förnybar diesel i stationsnätverket.

 

Neste MY (HVO100) finns i nuläget på över 180 OKQ8-stationer över hela Sverige.

– Jag började tanka HVO100 i mindre mängder, sedan mer och mer när jag upptäckte hur bra det fungerade i min bil.

Förutom att Neste MY (HVO100) sänker CO2e-utsläppen markant, i jämförelse med vanlig diesel, finns det flera andra fördelar med drivmedlet:

  • Bättre prestanda i kallt väder, ända ner till -30. Neste MY (HVO100) gör att bilen startar lättare i kyla, och därmed drar mindre bränsle samt släpper ut färre skadliga partiklar. Särskilt vid stadskörning.
  • Tillverkas av helt förnybara råvaror, till exempel vegetabiliska oljor och avfalls- och restprodukter från slakterier och annan livsmedelsproduktion. Eftersom Neste MY (HVO100) inte produceras från råolja, innehåller det inte samma skadliga kolväten som vanlig diesel,
  • Enkelt att tanka! Neste MY (HVO100) tankas precis som vanligt vid pumpen. Drivmedlet går också att blanda med vanlig diesel, för den som behöver växla mellan att tanka förnybar och vanlig diesel.
  • Luktfritt och innehåller varken svavel, syre eller aromatiska föreningar.

Nu kan Johan rulla iväg på jobb med betydligt lägre klimatpåverkan, trots att han tar sin dieselbil. Och att Neste MY (HVO100) kostar lite mer per liter än vanlig diesel ser inte Johan som något hinder.

– Sett till skillnaden i utsläpp i jämförelse med vanlig diesel är det värt den relativt lilla kostnadsökningen för en tankning. Jag försöker vara medveten om mitt klimatavtryck, och vi måste alla dra vårt strå till stacken. Ekologiska grönsaker kostar också lite mer, men jag köper dem ändå ibland för att det känns bättre.

Vill du veta mer om Neste MY Förnybar Diesel? Läs här!

  

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) tillverkas av 100 % förnybara råvaror. För att omvandla råvarorna till förnybar diesel (HVO) krävs vätgas. I tillverkningsprocessen av vätgas används delvis fossil naturgas. Vätgasen är i sig inte att betrakta som en råvara, utan används för att behandla råvaran och omvandla den till förnybar diesel. En del av vätgasen tillsammans med tillsatser, ca 0,8% av produktvikten, stannar dock kvar i den färdiga HVO:n. Läs mer på OKQ8.se/NesteMY