Varannan beredd att testa självkörande bil

Är du beredd att lämna över ratten till en bil som kör sig själv? I en stor studie gjord av Ipso visar det sig att 53 procent av de tillfrågade kunde tänka sig att ta plats i en självkörande bil.

På uppdrag av biltillverkaren Audi har marknadsundersökningsföretaget Ipso intervjuat 21 000 personer i nio länder (Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Sydkorea, Spanien, Storbritannien och USA) om deras inställning till självkörande bilar och autonom teknik.

Resultaten visar att 82 procent är intresserade av autonom körning, men endast 53 procent av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att själva testa det. Största oron är att förlora kontrollen, säger 70 procent, följd av risker med tekniken som 66 procent bävar för. Avsaknaden av ordentligt regelverk kring självkörande bilar är också ett orosmoment hos 65 procent av de som svarade. 

I studien går det att utläsa att yngre, välutbildade personer med hög inkomst är mest positivt inställa till självkörande bilar. Äldre, lågutbildade eller de med lägre inkomst är mer skeptiska. Vad de tycker beror också på vilken nationalitet de har. Kineserna välkomnar självkörande bilar med öppna armar. I Europa ställer sig spanjorer och italienare mest positiva. De som är mest avigt inställda till autonoma fordon bland européerna är britterna.

Audi har också benat ut fem olika personlighetstyper utifrån svaren i undersökningen:

 

    ”Den misstänksamme föraren”

    ”Den säkerhetsorienterade tvekaren”

    ”Den öppensinnade andrepiloten”

    ”Den statusorienterade trendsättaren”

    ”Den teknikvana passageraren”

 

Den öppensinnade andrepiloten

Den allra vanligaste personligheten, där 30 procent av de svarande i undersökningen passade in, var ”Den öppensinnade andrepiloten”. De kräver att autonoma bilar ska ha testats ordentligt i alla möjliga tänkbara scenarion innan de själva tar plats i dem och de önskar också att kunna ta över kontrollen från fordonet närsomhelst.

 

Den säkerhetsorienterade tvekaren

24 procent passade in i kategorin säkerhetsorienterade tvekare. De är reserverade när det gäller självkörande bilar och har inte så stort intresse av tekniken. Det enda som är viktigt för dem är att säkerheten är garanterad.

 

Den statusorienterade trendsättaren / Den teknikvana passageraren

Två grupper som utgör lika stora andelar av de som svarade var trendsättarna och de teknikvana. De utgjorde 16 procent var och återfinns främst i Kina och Sydkorea, men även USA. Trendsättarna vill gärna lära sig allt om tekniken bakom den självkörande bilen och tror att en sådan bil kan förbättra deras image. De teknikvana är redo för självkörande bilar idag och tror att det bara är en tidsfråga innan de tar över vårt sätt att transportera oss. De sätter sin fulla tilltro till tekniken och är inte oroade över att vara passagerare.

 

Den misstänksamme föraren

Sista gruppen med 14 procent av respondenterna är de misstänksamma förarna. Dessa återfinns oftast i Tyskland. De misstänksamma förarna vill helst köra själva och är av naturen kritiska till okända, ej beprövade, teknologier.

Text: Vi Bilägare