Smidigt hela vägen med ett kort

Omställningen till laddbara fordon går i dag i en rasande fart och många företag vill ställa om till en eldriven fordonsflotta. Många vet dock inte hur de ska lösa det praktiska och tror att det är krångligt. Men det finns en helhetslösning – ett enda kort som kopplar ihop alla delar och gör det svåra enkelt. 

2022 elbilens genombrottsår

Av alla nyregistrerade bilar var 32 procent elbilar, enligt statistik från SCB. Det är en mycket snabb utveckling jämfört med tidigare år.

– För bara ett par år sedan var elfordon något som bara de mest teknikintresserade och framåtlutade ägnade sig åt. I dag är bilden en helt annan – även många ”vanliga” privatpersoner och företag skaffar laddbara fordon. Den trenden förväntas fortsätta och även accelerera i takt med att fler vill bidra till den gröna omställningen, säger Svante Fredin, som är produktchef för e-mobility på OKQ8. 

Det finns dock några hinder som hittills har skapat huvudbry för företag som vill ställa om företagets fordonsflotta. För att elfordonen ska kunna rulla smidigt måste de kunna laddas enkelt – såväl på arbetsplatsen som hemma och längs vägen. 

Den som är ny i branschen upptäcker också snart att rutinerna blir annorlunda med en eldriven flotta och vet inte hur de ska hantera administrationen. 

– I synnerhet om man har en mixad fordonsflotta med fossildrivna och laddbara fordon och samtidigt vill ersätta sina anställda för den el som de laddat hemma. Detta är inte så lätt att lösa på ett smidigt och skattemässigt korrekt sätt, säger Svante Fredin. 

Ett kort som hanterar allt

För att göra det enkelt för både företagen och deras medarbetare har OKQ8 skapat en helhetslösning – ett företagskort som kopplar ihop och hanterar alla de delarna. Det är det första företagskortet i Sverige som gör det möjligt att både tanka och ladda på ett och samma kort.

– Även administrationen blir enklare med hjälp av företagskortet. Både ersättning och samfakturering – oberoende var den anställda laddar sitt fordon och vilka drivmedel som tankas – hanteras via kortet, säger Svante Fredin. 

Utöver företagskortet har QKQ8 tagit fram appen OKQ8 Elbilsladdning. Med hjälp av den kan föraren hitta alla laddplatser där OKQ8:s företagskort kan användas och se om laddaren är ledig. 

– I dag är det mer än 1 200 laddstationer över hela Sverige och antalet växer. Det kan vara såväl våra egna laddstationer som stationer som tillhör en annan operatör som ingår i samma nätverk som vi. 

När kortet blippas mot laddstationen registreras transaktionen och kunden kan samla kostnaden på samma faktura som andra utgifter på kortet, till exempel andra drivmedel, biltvätt och tillbehör. 

Enkel laddning på flera sätt

Men även om 1 200 publika laddstationer är mycket, räcker det naturligtvis inte. För att det ska fungera bra måste elfordon även kunna laddas hemma och på arbetsplatsen. 

– Har man laddning på dessa platser så har man en heltäckande och bra lösning, säger Svante Fredin. 

Utmaningen för arbetsgivaren är att det är svårt att ordna detta på egen hand. Därför har OKQ8, förutom det rikstäckande laddnätverket, tagit fram just den typen av laddlösning och erbjuder laddboxar hemma hos de anställda samt på arbetsplatsen. 

– Vi kopplar ihop alla laddare så att föraren kan använda samma företagskort för laddning oavsett om det sker hemma, på jobbet eller längs vägen. 

OKQ8 hjälper dessutom till att göra laddning enkelt på andra sätt. 

– Vår lösning stöttar även alla ersättningsmodeller för drivmedel – huvudregeln, drivmedelsförmån och delat drivmedel. På så vis kan de anställda få ersättning för de mil de kört i tjänsten på samma sätt som tidigare. Det innebär också att arbetsgivaren kan jobba på samma sätt som tidigare utan att behöva hantera flera olika system eller få ökad administration.